MAGAZYN OBIEKTY
Mediapack 2021

Mobilny
Magazyn branżowy

“Obiekty” to nowoczesny magazyn edukacyjny, którego celem jest podnoszenie jakości dyskusji w branży nieruchomości, administracji, zarządzania, utrzymania obiektów oraz strategicznego wsparcia biznesowego. Dostarczamy profesjonalną i niezależną wiedzę rynkową w różnych obszarach biznesu, integrując wiele dziedzin związanych z inwestycjami, zarządzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem obiektów. Na łamach w pełni cyfrowego magazynu czytelnik znajdzie aktualne informacje rynkowe i inspiracje, najlepsze wzorce managerskie oraz bezcenną wiedzę branżową.

Plan wydawniczy 2021

Obiekty 1/2020 | Premiera: 23 lutego 2021

Temat przewodni:

Przyszłość obiektów

Focus branżowy:

Technika i inżynieria

Zmiania się sposób w jaki korzystamy z fizycznej przestrzeni. Zarówno biznes jak i ludzie muszą dostosowywać się do nowych warunków. Jakim wymogom będą musiały odpowiadać obiekty przyszłości i jak wpisywać się będą w wieloletnie strategie? Jak będziemy je wykorzystywali i na co zostaną położone najważniejsze akcenty?

Obiekty 1/2020 | Premiera: 23 lutego 2021

Temat przewodni:

Przyszłość obiektów

Focus branżowy:

Technika i inżynieria

Zmiania się sposób w jaki korzystamy z fizycznej przestrzeni. Zarówno biznes jak i ludzie muszą dostosowywać się do nowych warunków. Jakim wymogom będą musiały odpowiadać obiekty przyszłości i jak wpisywać się będą w wieloletnie strategie? Jak będziemy je wykorzystywali i na co zostaną położone najważniejsze akcenty?

Obiekty 1/2020 | Premiera: 23 lutego 2021

Temat przewodni:

Przyszłość obiektów

Focus branżowy:

Technika i inżynieria

Zmiania się sposób w jaki korzystamy z fizycznej przestrzeni. Zarówno biznes jak i ludzie muszą dostosowywać się do nowych warunków. Jakim wymogom będą musiały odpowiadać obiekty przyszłości i jak wpisywać się będą w wieloletnie strategie? Jak będziemy je wykorzystywali i na co zostaną położone najważniejsze akcenty?

DZIEL I BĄDŹ