Obiekty - inwestycje, case study
Opublikowano:
31.08.2023

Dobudować fabrykę

Wykonawstwo obiektów przemysłowych

Realizacja projektu wykonawczego obiektów przemysłowych od zawsze stanowi ogromne wyzwanie. Wydaje się więc, że rozbudowa istniejącego już budynku staje się jeszcze trudniejsza. Czy aby na pewno? Jaka jest specyfika realizacji budynków produkcyjnych? Na te pytania odpowiedzą naszej redakcji przedstawiciele generalnego wykonawcy WPIP:  Marcin Leciejewski, kierownik projektu  i Piotr Włodarczak, zastępca dyrektora działu realizacji. Firma w czerwcu 2023 roku rozbudowała zakład spółki Kohl Group Polska. W ramach inwestycji powstała hala produkcyjna oraz budynek socjalno-biurowy o łącznej powierzchni liczącej niemal 5 tys. m2.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych zarządzanie projektami na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie projektowe i budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego. Sprawnie zarządza projektami realizowanymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku budownictwo. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie wykonawcze zarówno w obszarze budownictwa przemysłowego, jak i mieszkaniowego, a także przy budowie budynków użyteczności publicznej. Ekspert w zarządzaniu inwestycjami w  branżach: automotive, produkcja, logistyka. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Czy biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie w wykonawstwie obiektów przemysłowych, realizacja dla firmy Kohl Polska wyróżniała się czymś na tle innych? Jakie konkretnie rozwiązania Państwo zaproponowali w tym przypadku?

Marcin Leciejewski: Rozbudowa zakładu, która trwała 10 miesięcy, została zaprojektowana w taki sposób, żeby po zakończeniu inwestycji hala tworzyła jedną dużą przestrzeń o powierzchni 8 tys. m2 . Nie miała ona być podzielona żadnymi przegrodami. Chodziło o to, żeby suwnice pracujące na istniejącej przed rozbudową części hali mogły przejeżdżać i obsługiwać również nową. Taki sposób wykonania wymagał zwrócenia szczególnej uwagi na zgodność z obecnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Nie tylko części nowo budowanej, ale także istniejącej. Dlatego przywiązywaliśmy do tego zagadnienia ogromną wagę. Gruntownie sprawdziliśmy zgodność obiektu z obowiązującymi normami. Następnie – wspólnie z inwestorem – wprowadziliśmy konkretne rozwiązania. Umożliwiły one odbiór i funkcjonowanie rozbudowanego obiektu – zgodnie ze wskazanymi przeze mnie wcześniej przepisami.

Jakie aspekty należy zawsze uwzględniać, realizując obiekty przemysłowe, a jakie zależą od specyfiki danego projektu?

Marcin Leciejewski: Przy realizacji obiektów przemysłowych, na każdym jej etapie, na pierwszym miejscu należy stawiać specyfikę produkcji. Co dokładnie mam na myśli? Chodzi o to, żeby budynek był jak najlepiej dopasowany do procesów produkcyjnych, które będą przebiegały w zakładzie.

Jak wygląda  proces przygotowania się do prac generalnego wykonawstwa w tego typu obiektach?

Piotr Włodarczak: Do procesu realizacji inwestycji przemysłowych generalny wykonawca przygotowuje się z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Kilka tygodni przed rozpoczęciem realizacji rozpoczynamy prace przy projektach wykonawczych, zamawiamy najważniejsze materiały oraz  kontraktujemy podwykonawców. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. Bardzo dużą część materiałów w obiektach przemysłowych stanowią prefabrykaty. Ich przygotowanie rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowalnych. Dzięki podejmowaniu przywołanych przeze mnie działań skraca się czas realizacji inwestycji. Dzięki temu mniejsze są również jej koszty.

W jaki sposób wybierają Państwo podwykonawców? Które kryteria są dla Państwa kluczowe? Czy klient przedstawił jakieś szczególne wymagania w tym zakresie?

Marcin Leciejewski: Kierujemy się przede wszystkim wiarygodnością firm oraz dbałością ich pracowników o jakość wykonywanych prac. Ponadto w WPIP kładziemy duży nacisk na elastyczność w swoich działaniach. Dzięki temu, pomimo zmian projektowych, które zdarzają się w trakcie realizacji, jesteśmy w stanie terminowo realizować inwestycje naszych klientów, dostosowując je do potrzeb zleceniodawców. Takiego podejścia wymagamy również od podwykonawców. Żeby osiągnąć sukces, musimy mieć z naszymi partnerami biznesowymi wspólne cele.

Czy dostosowanie przestrzeni do tych już istniejących jest trudniejsze niż realizacja projektów „od początku”? Jakie są główne wyzwania takiego projektu?

Marcin Leciejewski: Wykonywanie prac w funkcjonującym już budynku jest zawsze większym wyzwaniem niż realizacja obiektu, który dopiero ma powstać. W tym pierwszym przypadku, podczas planowania i realizacji robót, na pierwszym miejscu należy stawiać organizację zakładu. Rozbudowa musi być zaplanowana i zrealizowana w sposób umożliwiający sprawny przebieg procesów, które odbywają się w istniejącym obiekcie i jego otoczeniu. Czy  generalne wykonawstwo różni się dziś czymś od generalnego wykonawstwa sprzed kilku lat? Jakie są trendy w tej branży?

Czy  generalne wykonawstwo różni się dziś czymś od generalnego wykonawstwa sprzed kilku lat? Jakie są trendy w tej branży?

Piotr Włodarczak: Sposób realizacji inwestycji przemysłowych w ostatnich latach bardzo mocno się zmienił. Najważniejszą różnicą, jaką obserwujemy, jest ogromne skrócenie jej czasu. Można to osiągnąć dzięki prefabrykacji wielu elementów. Przywiezienie na budowę wykonanych elementów wymusza oczywiście bardzo dużą dokładność wykonywanych prac.

Czym różni się realizacja obiektów przemysłowych od magazynów i biurowców?

Piotr Włodarczak: Podstawowym wyzwaniem przy realizacji inwestycji przemysłowych jest dostosowanie obiektu i towarzyszących mu instalacji do potrzeb technologicznych inwestora. Można powiedzieć, że są to projekty „szyte na miarę”. W przypadku magazynów i obiektów biurowych inwestorzy preferują bardziej uniwersalne rozwiązania, pozwalające na możliwie bezproblemowe wprowadzanie zmian, np. przez najemców.

 

Inne artykuły z tego wydania

Certyfikacyjne case study

Czytaj całość
Obiekty - inwestycje, case study

Najlepsze miasto do życia… a do inwestycji?

Czytaj całość
Obiekty - inwestycje, case study

Pogodzenie oczekiwań

Czytaj całość
Zarządzanie - AM, PM, FM

Dekarbonizacja — czas na działania

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR