ESG - energia, ekologia, CSR
Opublikowano:
27.06.2023

Synergia energooszczędności

Nowa oferta OZE dla obiektów

Obecnie właściciele obiektów komercyjnych oczekują coraz większej niezależności energetycznej swoich budynków. Co więcej, rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że warto zainwestować w OZE, które jest gwarantem stałych kosztów. Na początku kwietnia organizacje CBRE GWS oraz Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) podpisały umowę o współpracy. O tym, na jakie usługi w wyniku tego partnerstwa mogą liczyć osoby zarządzające obiektami komercyjnymi, opowiadają: Mirosław Janik, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Fotowoltaicznej oraz Robert Kuc, p.o. Dyrektora Zarządzającego CBRE GWS.

Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zajmuje się biznesem IFM w Polsce. Wprowadza systemy finansowania i project managementu. Ukończył Wydział Socjologii i Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim.

Od kilku lat zajmuje się wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii do Klienta Biznesowego. Jest absolwentem Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz INSEAD i Harvard Business School.

CBRE GWS oraz PGF podpisało umowę dotyczącą współpracy, na mocy której osoby zarządzające nieruchomościami komercyjnymi otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie energooszczędności dla swoich obiektów. Jak doszło do tej fuzji?

Robert Kuc: CBRE jako międzynarodowa grupa od dłuższego czasu interesuje się możliwościami optymalizacji energii elektrycznej. Nasi klienci również zwracają na to coraz większą uwagę. Dlatego nasza centrala podejmuje globalne negocjacje z dostawcami rozwiązań z zakresu OZE, a także z lokalnymi partnerami w danych krajach. Polski oddział wybrał Polską Grupą Fotowoltaiczną (PGF).

Mirosław Janik: Podjęliśmy strategiczną decyzję, aby rozwijać produkty oraz instalacje w zakresie tworzenia wartości wokół energetyki, nieustannie poszukując możliwych oszczędności dla swoich klientów biznesowych. Zdefiniowaliśmy nasz rynek jako rynek klientów biznesowych, w dużej części fabryki, a także duże zakłady rolnicze. Jest to segment, w którym już odnosimy swoje pierwsze sukcesy, a chcemy jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku. Dzięki połączeniu doświadczenia CBRE GWS oraz PGF udało nam się wspólnie stworzyć ofertę, która polega m.in. na dostarczaniu rozwiązań, dzięki którym klienci mogą wylegitymować się tym, co jest obecnie dla nich najistotniejsze, czyli ESG. Otrzymują oni możliwość uzyskania certyfikatów oraz stosownego potwierdzenia, że w swoich obiektach wykorzystują energię z odnawialnych źródeł.

Robert Kuc: Alians CBRE GWS oraz PGF to kompleksowa oferta dla klientów biznesowych w zakresie pozyskiwania i magazynowania energii odnawialnej, w szczególności energii z fotowoltaiki oraz docelowo energii w postaci wodoru.

Porozmawiajmy o tym, dlaczego niezależność energetyczna jest tak ważna?

Robert Kuc: Niezależność energetyczna gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej dla obiektu oraz stałe koszty. W obecnych czasach wielu właścicieli budynków komercyjnych zauważa, że warto uniezależnić się od źródeł energii zależnych od sytuacji geopolitycznej. Dodatkowo duże wahania cen energii, które można było zaobserwować w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, sprawiają, że poszukuje się alternatywy, która pozwoli zachować stałe ceny. Rozwiązaniem tych problemów są modernizacje obecnych instalacji oraz inwestycje w OZE.

W jaki sposób połączenie sił CBRE GWS oraz PGF wpłynie na ofertę dla klientów z branży nieruchomości komercyjnych?

Mirosław Janik: Połączenie usług naszych organizacji pozwoliło stworzyć kompleksową ofertę na rynku. Aktualnie jesteśmy w stanie nie tylko zainstalować farmę fotowoltaiczną, lecz także wyposażyć budynki w dodatkowe urządzenia, takie jak pompy ciepła czy magazyny energii, które w prosty sposób zwiększają efektywność odnawialnych źródeł energii. Obecnie klient biznesowy w Polsce narażony jest na zmiany, które zostały uwzględnione w transformacji energetycznej. Odbija się to na nim coraz większymi rachunkami, także za energię elektryczną.

Robert Kuc: Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie zaoferować klientom uzyskanie natychmiastowych oszczędności wynikających ze stałych cen dostaw energii elektrycznej. Przed stworzeniem nowego projektu przeprowadzamy audyt, a na podstawie określenia wielkości instalacji dokonujemy optymalizacji i tworzymy finalny projekt. W usłudze zawarte zostaje stworzenie konstrukcji, uruchomienie instalacji oraz magazynu energii. Proponujemy zatem rozwiązania, które są precyzyjnie zaprojektowane do potrzeb danego obiektu i są z nim w pełni zintegrowane. Warto zaznaczyć, iż w tym przypadku nie ma potrzeby inwestowania własnego kapitału na start.

Czy obecnie warto inwestować w odnawialne źródła energii?

Mirosław Janik: Wiele sygnałów jasno wskazuje, że odnawialne źródła energii będą mocno wykorzystywane w przyszłości. Świat stara się odchodzić od źródeł, które emitują do atmosfery szkodliwe gazy cieplarniane. Jeszcze rok temu odnawialne źródła nie stanowiły efektywnego rozwiązania, gdyż ceny energii były relatywnie niskie. Natomiast w ostatnich kilkunastu miesiącach mogliśmy zaobserwować znaczny wzrost cen, spowodowany okresem pandemicznym i przede wszystkim konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Stan ten spowodował, że inwestycje w odnawialne źródła energii stały się coraz bardziej atrakcyjne pod kątem ekonomicznym. Nasza wspólna oferta dodatkowo pozwala wdrożyć nowe rozwiązania dla budynków, podnosząc tym samym efektywność korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Jaka jest obecnie kondycja odnawialnych źródeł energii w branży nieruchomości komercyjnych?

Mirosław Janik: Nieruchomości komercyjne dzielimy na trzy sektory: produkcyjny, retail oraz powierzchnie magazynowe. We wszystkich z nich w ostatnim czasie klienci odczuli wysokie wzrosty cen energii i z tego powodu są otwarci na nowe inwestycje, które zwiększą ich efektywność działania. Warto tutaj zaznaczyć, że duża część budynków magazynowych już podczas fazy projektowania została dostosowana do zamontowania na nich instalacji fotowoltaicznej. Swoją ofertę kierujemy głównie do budynków produkcyjnych i retail.

Jak wiemy, największym problemem zakładów produkcyjnych jest brak utrzymania ciągłości produkcji. W momencie braku zasilania, przerwy produkcyjne przynoszą często ogromne straty. Koszt nieprzerwanej pracy produkcji nie jest już aż tak istotny. Właściciele fabryk poszukują rozwiązań, które pomogą im podtrzymać stabilność dostaw energii elektrycznej, umożliwiając korzystanie z odnawialnych źródeł energii, co wesprze ich przy okazji w procesie raportowania ESG. Z naszych usług mogą korzystać wszystkie branże, a w dłuższej perspektywie mogą się nią zainteresować także miasta i gminy.

Jakich rozwiązań można się spodziewać w najbliższym czasie w związku z tą współpracą?

Robert Kuc: Obecnie pracujemy nad instalacjami dla kilku klientów wielooddziałowych. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak dużych i ciekawych projektach, przy których możemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z odbiorcami usług.

Mirosław Janik: Z niecierpliwością oczekujemy na zapowiadane przez rząd udogodnienia legislacyjne. Najbardziej na ustawę, dzięki której – bez pozwolenia na budowę – będzie można tworzyć coraz większe farmy fotowoltaiczne. Aktualnie obowiązuje nas ograniczenie do 50 kW, a zapowiadana zmiana ma je zwiększyć do 150 kW. Dla znacznej części przedsiębiorców byłaby to wystarczająca moc, aby zapewnić swoim obiektom odpowiednie zabezpieczenie energetyczne.

Chcemy tworzyć instalacje znajdujące się poza siecią. Aby wszystko, co produkują, było konsumowane przez odbiorcę. Oczywiście nie zmienia to faktu, że klient i tak musi otrzymywać tzw. bilansowanie, czyli pozostałą część energii elektrycznej z własnej sieci lub od swojego operatora.

Robert Kuc: Pamiętajmy, że przyszłością energetyki jest OZE, które nieustannie się rozwija zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Niestety odczuwalnym problemem w przypadku wspomnianych inwestycji są fundusze.

Mirosław Janik: Całe szczęście trendy związane z OZE są już znane i realizowane przez przodujących przedsiębiorców. Biznes i przemysł otworzył się na wdrożenie usług i rozwiązań z obszaru dekarbonizacji i zero emisyjności. Jako PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna jesteśmy do tego przygotowani. W trzecim kwartale tego roku planujemy rozszerzyć naszą współpracę na cały region CEE. Cieszymy się, że możemy wspólnie z CBRE GWS pomagać polskim przedsiębiorcom.

 

O ROZMÓWCACH:

Robert Kuc – Interim Managing Director, Członek Zarządu Spółki CBRE GWS. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zajmuje się biznesem IFM w Polsce. Wprowadza systemy finansowania i project managementu. Ukończył Wydział Socjologii i Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim.

Mirosław Janik – Prezes Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA, członek Rad Nadzorczych OZE Capital SA, Sundragon SA. Od kilku lat zajmuje się wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii do Klienta Biznesowego. Jest absolwentem Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz INSEAD i Harvard Business School.

Inne artykuły z tego wydania

Oświetlony przemysł

Czytaj całość
Deska kreślarska - design, architektura, fit-out

Optymalizacja energetyczna przynosi korzyści, które wykraczają poza standardy ekologiczne

Efektywność energetyczna

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR

Projektowanie toalet – krok po kroku

Czytaj całość
Dodatek specjalny: Czystość i bezpieczeństwo sanitarne

Synergia energooszczędności

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR

Świadectwa charakterystyki energetycznej — czy jest się czego bać?

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR

Od Serendipity do proksemiki

Czytaj całość
Strefa pracownika - HR, workplace, administracja