Usługi i technologie - technika, technologie, czystość, bezpieczeństwo
Opublikowano:
27.06.2023

Technologia wspierająca WWO

Przegląd rozwiązań dla przestrzeni biurowych

Zarówno pandemia, jak i intensywnie digitalizujący się świat sprawiły, że stanęliśmy w obliczu zupełnie nowych wyzwań związanych z efektywną komunikacją. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na model naszej pracy, a także kooperacji ze współpracownikami. Technologia wraz z odpowiednio zaprojektowanymi systemami audiowizualnymi stanowi pomost pomiędzy nową rzeczywistością a indywidualnymi potrzebami pracowników – także tymi unikalnymi.

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów audiowizualnych. Inżynier dźwięku z wykształcenia, muzyk z zamiłowania. Do działania motywuje go możliwość tworzenia oryginalnych rozwiązań, opartych o nowe technologie. Za cel zawsze stawia sobie dostosowywanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb użytkowników. W realizacji nieszablonowych projektów pomaga mu wysoki poziom kreatywności i głowa pełna pomysłów. Obecnie spełnia się w zarządzaniu zespołem biura projektowego, a w wolnych chwilach chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

O tym przeczytasz

Z badań przeprowadzonych przez amerykańską psycholog Elaine Aron wynika, że osoby wysoko wrażliwe (WWO) stanowią aż 20% naszej populacji. Grupy badanych pochodziły z różnych kręgów kulturowych, co oznacza, że nawet co piąta osoba na świecie może w bardziej intensywny sposób reagować na pochodzące z otoczenia bodźce. Dlatego tak ważne jest, aby współczesne przestrzenie biurowe wspierały nie tylko pracę hybrydową, lecz także funkcjonowanie w nich osób z różnymi potrzebami.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej niektórym aspektom mającym wpływ na funkcjonowanie WWO, a także dokonamy przeglądu rozwiązań audiowizualnych i technologicznych, które mogą pozytywnie wpłynąć na komfort pracy.

Kim są osoby wysoko wrażliwe?

Osoby wysoko wrażliwe (WWO) cechują się wysokim poziomem empatii i zdolnością do silnego współodczuwania z innymi ludźmi. Wysoka wrażliwość uznawana jest za wrodzoną,
niezależną od stylu wychowania czy innych okoliczności środowiskowych cechę temperamentu. Osoby wysoko wrażliwe przychodzą na świat ze skłonnością do dostrzegania większej liczby szczegółów w swoim otoczeniu, przez co mogą szybciej ulegać przebodźcowaniu. Bywają również skłonne do znacznie głębszej i dłuższej refleksji przed przystąpieniem do realizacji zadań. Często działają też ostrożniej i nie podejmują decyzji pod wpływem impulsu. Ponadto wysoka wrażliwość wiąże się z dostrzeganiem rzeczy, które dla innych osób są niedostrzegalne, czy też wychwytywaniem niuansów i delikatnych różnic.

Pamiętajmy, że u osób wysoko wrażliwych nie muszą występować wszystkie opisane powyżej tendencje. Poza tym warto pamiętać, że ludzie, którzy nie określają się jako WWO mogą wykazywać ich pewne cechy.

Przestrzeń biurowa stymuluje nasze zmysły na wielu płaszczyznach. To właśnie w niej wchodzimy w interakcje ze współpracownikami, podejmujemy zawodowe wyzwania, którym często towarzyszy stres czy pracujemy nad ważnymi projektami. Wszystko to odbywa się we wspólnej przestrzeni, która dostosowana jest możliwie jak najlepiej do potrzeb grupy, a nie koniecznie tych indywidualnych. W biurze osoby, które są bardziej wrażliwe (nie tylko WWO), mogą ulegać szybszemu przebodźcowaniu, a także mieć problem z koncentracją i skupieniem. Pomostem pomiędzy indywidualnymi potrzebami pracowników a możliwościami, które stwarza wspólna przestrzeń, mogą być dobrze zaprojektowane i wdrożone systemy audiowizualne. W połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi pozytywnie wpływają na komfort pracowników.

Biuro zaprojektowane pod unikalne potrzeby

Osoby wysoko wrażliwe mogą silniej reagować na dotyk, dźwięki, światło czy zapachy. Standardowe biuro nie zawsze będzie więc dla nich wspierającym miejscem pracy. Nie bez znaczenia dla samopoczucia osób z unikalnymi potrzebami będą też takie aspekty przestrzeni biurowej, jak: kolor ścian, oświetlenie, temperatura i klimat. Wysoko wrażliwi mogą potrzebować miejsca na wyciszenie i zebranie myśli, a w standardowych biurach nie zawsze jest to możliwe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań audiowizualnych, które będą pomocne w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy. Przy projektowaniu biura wspierającego funkcjonowanie osób z unikalnymi potrzebami niezwykle istotna będzie rola doświadczonego integratora AV. Jego wsparcie okazuje się nieocenione w kwestii skompletowania wysokiej jakości sprzętu, a także jego wdrożenia. Integrator AV zwróci również uwagę na aspekty techniczne, możliwości zagospodarowania przestrzeni, a także zaoferuje nowoczesne systemy i rozwiązania technologiczne wspierające elastyczny workplace.

 

Poprawa komfortu pracy – przegląd rozwiązań

Przemyślane i odpowiednio zaplanowane miejsce pracy w połączeniu ze zrozumieniem i wsparciem ze strony pracodawcy czy współpracowników stanowi krok milowy w kierunku poprawy komfortu osób z unikalnymi potrzebami. Pamiętajmy również, że odpowiednio zaprojektowane biuro, uwzględniające różnorodne potrzeby pracowników, to klucz do efektywnej współpracy w hybrydowej rzeczywistości.

Przy projektowaniu wspierającego i elastycznego miejsca pracy warto zwrócić uwagę na poniższe aspekty:

Oświetlenie

Oświetlenie w miejscu pracy może mieć bardzo duże znaczenie dla samopoczucia WWO. Dlatego w tej kwestii warto zadbać o to, aby w biurach znalazły się specjalnie zaprojektowane systemy oświetleniowe, które pozwolą na płynną regulację natężenia światła. Możliwość dostosowania temperatury barwowej światła sztucznego do naturalnego z pewnością okaże się pomocna w unikaniu przestymulowania, a także poprawi zdolność do dłuższej koncentracji na wyznaczonych zadaniach. Systemy oświetleniowe mogą być zintegrowane z systemem audiowizualnym danej przestrzeni, co znacznie ułatwia zarządzanie biurem.

Tłumienie hałasu

Hałas w miejscu pracy może mieć negatywny wpływ na koncentrację. Dobiegające z przestrzeni dźwięki mogą dekoncentrować całą uwagę osób ze specjalnymi potrzebami, a także przyczynić się do spadku ich produktywności. Aby pomóc pracownikom w osiągnięciu większego komfortu w miejscu pracy, warto zainwestować w słuchawki z aktywnym tłumieniem szumów (ANC) oraz akustyczne panele. Skutecznie wyciszają one dobiegające z otoczenia dźwięki, sprzyjając większemu skupieniu się na bieżących zadaniach.

Wrażenia zapachowe

Dla niektórych osób wrażenia zapachowe mają bardzo duże znaczenie. Nieprzyjemna czy zbyt intensywna woń może dekoncentrować i prowadzić do rozproszenia uwagi. Dlatego w stworzeniu przyjaznego miejsca pracy pomocne mogą okazać się systemy dyfuzji zapachów z opcjonalnymi olejkami eterycznymi, które pomogą stworzyć relaksujące środowisko, które wspiera skupienie i dobre samopoczucie.

 

 

Ekrany i monitory przyjazne WWO

Długotrwała praca przy komputerze może stanowić dla osób wyczulonych na bodźce spore obciążenie. Wysokoczęstotliwościowe monitory z wysoką jakością obrazu pozwolą uniknąć efektu migotania ekranu, a tym samym zmniejszyć zmęczenie wzroku. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie dłuższego skupienia. Warto również zadbać o to, aby pracownicy mieli wybór w kwestii tego, czy chcą korzystać z projektorów, czy monitorów, które oferują różne doświadczenia audiowizualne. Już na etapie projektowania biura powinniśmy wziąć pod uwagę indywidualne preferencje użytkowników, a także specyfikę ich stanowiska pracy i wymagania funkcjonalne danej przestrzeni. Zarówno w salach spotkań, miejscach do współpracy, jak i przestrzeniach szkoleniowych warto zadbać o wysokiej jakości monitory wspierające hybrydowy system pracy. Osoby wysoko wrażliwe mogą potrzebować specjalnych rozwiązań, dlatego w kwestii doboru monitorów najlepiej będzie skorzystać ze wsparcia doświadczonego integratora AV

Magia kolorów

Bardzo duże znaczenie dla komfortu naszej pracy mają również kolory. Technologia oświetlenia RGBW pozwala na dostosowanie koloru przestrzeni, co może wpłynąć na nastrój i samopoczucie osób z unikalnymi potrzebami. Zbyt intensywne barwy niekiedy negatywnie wpływają na komfort pracy, wywołując przytłoczenie i dyskomfort. Dlatego dbałość o stonowane, sprzyjające skupieniu barwy jest kluczowa w procesie poprawy jakości pracy osób wysoko wrażliwych

Klimat i temperatura

Zarówno klimat, jak i temperatura w przestrzeni biurowej wpływają na samopoczucie osób wysoko wrażliwych. Dlatego przy projektowaniu biura warto zadbać o systemy sterowania klimatyzacją umożliwiające indywidualne dostosowanie temperatury, wilgotności i jonizacji powietrza. Dzięki temu będziemy wspierać optymalne środowisko pracy i dobre samopoczucie WWO. Pamiętajmy, że integracja AV z systemem budynkowym stanowi ważny element projektowania infrastruktury biura i to właśnie integrator AV może zaprojektować system sterowania obejmujący nie tylko urządzenia stricte audio-wizualne, lecz także takie aspekty, jak kontrola temperatury czy jakości powietrza w danej przestrzeni. Wspomniane parametry mogą być regulowane w ramach jednego panelu dotykowego z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

 

Intuicyjny system rezerwacji sal

Warto pamiętać o maksymalnym uproszczeniu obsługi systemów zarządzania biurem. Zaliczymy do nich np. rezerwację pomieszczeń, miejsc parkingowych czy biurek. Proste i intuicyjne systemy rezerwacji sal pozwalają na zminimalizowanie stresu, przyczyniają się również do poczucia wyższej skuteczności i sprawczości pracowników. Na rynku można znaleźć wiele aplikacji i platform do rezerwacji przestrzeni, więc ważne jest dokonanie dobrego wyboru – w tym zakresie pomocny będzie niezależny integrator AV. Ponadto skomplikowane systemy rezerwacyjne mogą stanowić obciążenie dla wzroku osób wysoko wrażliwych. Nawet tak krótki kontakt z wyświetlaczem niedostosowanym do ich unikalnych potrzeb może przełożyć się na negatywne wrażenia sensoryczne.

 

Strefy odpoczynku

W przestrzeniach biurowych coraz bardziej powszechne stają się strefy odpoczynku. Pokoje do medytacji czy float rooms mogą stanowić dodatkowe wsparcie dla WWO i osób, które potrzebują chwili dla siebie. Miejsce do regeneracji pozwala na wyciszenie i zebranie myśli. Oczywiście nie wszystkie firmy mają w planach tworzenie specjalnych przestrzeni do odpoczynku. Jednak przy planowaniu biura z uwzględnieniem unikalnych potrzeb pracowników warto zadbać o dodatkowy pokój zapewniający odpoczynek od zewnętrznych stymulatorów. W takim pomieszczeniu przydatne okazuje się odpowiednio dobrane i zautomatyzowane nagłośnienie, które zapewni osobom z unikalnymi potrzebami komfort pracy na wysokim poziomie.

 

Elastyczny workplace – realne wsparcie dla WWO

Wykorzystując powyższe wskazówki i rozwiązania audiowizualne, możemy stworzyć środowisko pracy, które nie tylko poprawia komfort pracy WWO, lecz także wspiera ich rozwój zawodowy i ułatwia dążenie do wyznaczonych celów. Przy projektowaniu przestrzeni biurowej, która ma stanowić wsparcie dla osób z unikalnymi potrzebami, warto pamiętać o odpowiednim wyposażeniu audiowizualnym dla domowego i zdalnego stanowiska pracy, zintegrowanego z biurowym systemem wideokonferencyjnym. Z badań przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2023 roku wynika, że możliwość łączenia pracy zdalnej z pracą z biura to obecnie jeden z kluczowych czynników, na który zwracają uwagę kandydaci przed podjęciem pracy. Nie dotyczy to tylko osób wysoko wrażliwych, jednak w ich przypadku poczucie, że pracodawca rozumie i szanuje ich unikalne potrzeby, szczególnie wpływa na efektywne funkcjonowanie w środowisku pracy.

Pamiętajmy również, że potrzeby osób wysoko wrażliwych powinny zostać uwzględnione już na etapie projektowania przestrzeni biurowej. Przy współpracy z doświadczonym integratorem AV możliwe będzie stworzenie miejsca pracy, które wspiera potrzeby WWO na wszystkich poziomach.

 

opracowanie tekstu:
Joanna Kozdrowska, A+V

 

Inne artykuły z tego wydania

Oświetlony przemysł

Czytaj całość
Deska kreślarska - design, architektura, fit-out

Świadectwa charakterystyki energetycznej — czy jest się czego bać?

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR

Optymalizacja energetyczna przynosi korzyści, które wykraczają poza standardy ekologiczne

Efektywność energetyczna

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR

Projektowanie toalet – krok po kroku

Czytaj całość
Dodatek specjalny: Czystość i bezpieczeństwo sanitarne

Od Serendipity do proksemiki

Czytaj całość
Strefa pracownika - HR, workplace, administracja

Synergia energooszczędności

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR