KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Przemysław Kaźmierczak, kierownik produktu, C&C Partners


Na etapie poprzedzającym proces konieczne jest również przeprowadzenie audytu technicznego, mającego na celu zweryfikowanie statusu systemów i sprawdzenie, czy w zastanym kształcie mogą służyć optymalizacji działań użytkownika końcowego. Warto pamiętać również o sprawdzeniu systemów pod kątem bezpieczeństwa IT i dobraniu przez firmę usługodawcy, który jest w stanie zapewnić nie tylko „fizyczną” obecność systemu, ale także merytoryczne wsparcie oraz szczegółowej znajomości danych systemów podlegających integracji.

Podsumowując zadaniem integracji jest odpowiedź na potrzeby odbiorcy końcowego poprzez zebranie oraz wytypowanie najistotniejszych informacji oraz przekazanie ich operatorowi, który dzięki podjętym przez siebie działaniom ma możliwość na eliminacji zagrożeń oraz zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa w obiekcie lub organizacji.