W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy wiele chaotycznych prób powrotu do biura, które w dużej mierze zmotywowane były nieefektywnym wykorzystywaniem przestrzeni biurowej. Najnowsze regulacje prawne wymusiły jednak na firmach definitywne rozstrzygnięcie tematu pracy zdalnej, a wraz z decyzją o częściowym lub całkowitym powrocie pracowników do biura, wróciło również pytanie: jak zorganizować to przedsięwzięcie, skoro wcześniejsze próby nie przyniosły oczekiwanego rezultatu? Mając doświadczenie z realizacji podobnych projektów w Workplace Team, postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą.