Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, stanowiący doskonały pretekst do rozmów na temat zmian klimatu i roli człowieka w tym procesie. Branża budowlana, podobnie jak każdy inny sektor gospodarki, podejmuje intensywne działania w kierunku dekarbonizacji, odpowiedniego zużycia surowców w całym łańcuchu dostaw i przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego. Wśród producentów rozwiązań szklanych, poza rozszerzaniem oferty produktów energooszczędnych, obserwujemy stały wzrost znaczenia ideologii „zero waste”, która przejawia się we wdrażaniu prośrodowiskowych innowacji na etapie ich wytwarzania. Jak to wygląda w praktyce i jakie ma znaczenie dla poprawy kondycji naszej planety?