Usługi i technologie - technika, technologie, czystość, bezpieczeństwo
Opublikowano:
27.06.2023

Inteligentny cleaning

Technologie na usługach branży czystości

Organizacje oczekują dziś nie tylko wysokiej jakości usług sprzątania, lecz także efektywności, innowacyjności i działań proekologicznych. W tym kontekście technologie i innowacje odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu branży utrzymania czystości. Przełomowe rozwiązania technologiczne, takie jak Internet Rzeczy (IOT), aplikacje mobilne do zarządzania oraz robotyka mają ogromny wpływ na działalność firm sprzątających. To właśnie one przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług.

 

autor: Michał Juchniewicz
główny technolog w Kastell

Menedżer produktu, główny technolog w Kastell. Ekspert w dziedzinie chemii profesjonalnej. Tworzę technologie utrzymania czystości z wykorzystaniem najnowszych, dostępnych narzędzi i wiedzy.

Internet Rzeczy (IOT) w zarządzaniu czystością obiektów

Technologia Internetu Rzeczy (IOT) rewolucjonizuje sposób, w jaki obiekty i urządzenia są ze sobą powiązane i się komunikują. W przypadku branży utrzymania czystości zintegrowane z budynkiem systemy czujników umożliwiają monitorowanie kluczowych parametrów, takich jak: poziom zapełnienia pojemników na śmieci i zużycia środków czystości, wykorzystanie energii, tempo czyszczenia. Zebrane dane pozwalają ograniczyć czas pracy osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości oraz ukierunkować je na obszary, które wymagają większego zaangażowania w danym momencie.

Wykorzystanie technologii IOT w zarządzaniu czystością obiektów przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia precyzyjne monitorowanie zużycia środków czystości. Systemy czujników rejestrują ilość użytych środków i informują o potrzebie ich uzupełnienia w odpowiednim czasie. Dzięki temu firmy sprzątające mogą uniknąć niedoborów środków czystości, zapewniając swoim klientom należyte świadczenie usług: wysoki poziom obsługi oraz komfort użytkowników.

Kolejnym istotnym aspektem jest monitorowanie stanu zapełnienia koszy na śmieci. Czujniki umieszczone w koszach na śmieci rejestrują poziom ich zapełnienia i wysyłają informacje, gdy trzeba je opróżnić. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości mogą skoncentrować się na najbardziej uczęszczanych obszarach. W rezultacie proces czyszczenia staje się bardziej efektywny, a zasoby  czasowe pracowników można lepiej wykorzystać.

Technologia IOT umożliwia również monitorowanie zużycia energii w urządzeniach czyszczących. Czujniki energii dostarczają informacji na temat wydajności urządzeń oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy sprzątające mogą identyfikować urządzenia o wysokim zużyciu energii i podejmować działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Wykorzystanie technologii IOT w branży utrzymania czystości sprawia, że można lepiej monitorować i zarządzać kluczowymi parametrami związanymi z czyszczeniem obiektów. Dzięki niej firmy sprzątające mogą dostarczać usługi na wysokim poziomie, zwiększając satysfakcję klientów i poprawiając swoją efektywność operacyjną.

Aplikacje do zarządzania procesem utrzymania czystości – komunikacja, organizacja i efektywność

Wraz z postępem technologicznym, aplikacje mobilne stały się nieodłącznym narzędziem pracy w branży utrzymania czystości. Zapewniają firmom świadczącym usługi profesjonalnego sprzątania lepsze planowanie, organizowanie i monitorowanie prac. Umożliwiają też efektywne zarządzanie harmonogramami pracowników. Poprzez przydzielenie im zadań w aplikacji, otrzymują szczegółowe informacje dotyczące miejsca, czasu i wymagań. Dzięki temu proces planowania ich pracy staje się bardziej przejrzysty i zoptymalizowany, a serwisy otrzymują precyzyjny system zarządzania kolejnością wykonywanych zadań.

Kolejnym istotnym aspektem jest możliwość przekazywania informacji za pomocą aplikacji. Komunikacja między zespołem sprzątającym, kierownictwem a klientem odbywa się w szybki i bezpośredni sposób. Pracownicy biurowi mogą zgłaszać takie problemy, jak uszkodzenia lub braki w wyposażeniu, co umożliwia szybką reakcję personelu.

Wprowadzenie aplikacji mobilnych ułatwia także lepszą kontrolę postępów wykonywanych zadań. Pracownicy, wyposażeni w urządzenia z zainstalowaną odpowiednią aplikacją, mogą łatwo odnotowywać czas rozpoczęcia i zakończenia pracy nad danym zadaniem. Dysponowanie stosownymi informacjami pozwala na precyzyjne monitorowanie czasu wykonywanych czynności, co przekłada się na optymalizację wykorzystania czasu i zasobów.

Cyfrowa komunikacja i integracja takich informacji dzięki aplikacjom sprawia, że managerowie firm sprzątających mogą nimi zarządzać w bardziej płynny sposób. Mają bowiem do nich dostęp w czasie rzeczywistym. Dzięki temu są w stanie szybko reagować na zmiany. Aplikacje przyczyniają się również do optymalnego wykorzystania zasobów (takich jak sprzęt czy środki czystości), co pozwala po prostu na osiągnięcie lepszych wyników. Podsumowując:

Aplikacja pozwala na skonkretyzowanie działań załogi utrzymującej codzienną czystość, usprawnienie pracy i skupienie się na najważniejszych i najczęściej użytkowanych obszarach.

Kobotyka  – synergia między robotami a pracownikami

Kolejnym aspektem nowoczesnych technologii w branży utrzymania czystości jest rozwój kobotyki, czyli połączenia pracy robotów sprzątających z pracownikami.  Istnieje wiele korzyści wynikających z wprowadzenia pracy człowieka równolegle z maszyną sprzątającą, np. roboty są w stanie wykonywać powtarzalne czynności z dokładnością i skutecznością, co prowadzi do jednolitego standardu czystości. Zawsze wykonują zadania z taką samą precyzją i starannością, ponadto są niezależne od czynników zewnętrznych.

Wprowadzenie tego rozwiązania do branży utrzymania czystości nie oznacza zastąpienia pracowników, ale raczej współpracę między człowiekiem a maszyną. Pracownicy mogą współdziałać z robotami, kontrolować ich działanie i skoncentrować się na zadaniach, które wymagają ich unikalnych umiejętności i wiedzy.

Warto również zauważyć, że kobotyka pozwala na uwolnienie zasobów ludzkich od rutynowych czynności, co sprzyja rozwijaniu umiejętności, szkolenia w bardziej zaawansowanych obszarach i awansowi zawodowemu. Pracownicy mogą uczestniczyć w programach szkoleniowych związanych z obsługą i nadzorem robotów, co sprawia, że mogą poszerzać swoje kompetencje i podnosić wartość rynkową.

Warto podkreślić, że kobotyka opiera się na innowacyjnym podejściu do branży utrzymania czystości, które wykorzystuje potencjał robotów do uzupełniania pracy ludzkiej. Poprzez automatyzację prostych czynności poprawia efektywność, jakość i optymalne wykorzystanie zasobów w sektorze utrzymania czystości.

Ekologiczne rozwiązania – zrównoważony rozwój branży utrzymania czystości

Współczesne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają od branży utrzymania czystości poszukiwania ekologicznych rozwiązań. Jednym z nich są mopy z Nordic Ecolabel i chemia w formie granulatu. Firma Kastell poszukuje alternatyw minimalizujących wpływ na środowisko przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Ekologiczne mopy Duotex wykonane z najwyższej jakości mikrofibry umożliwiają skuteczne czyszczenie przy mniejszym zużyciu wody i chemii. Dodatkowo są one przyjazne środowisku, ponieważ można je prać aż 500 razy. Natomiast chemia w formie granulatu ogranicza ilość opakowań, odpadów i emisję CO2. Firmy dążą do działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przez co spełniają oczekiwania swoich kontrahentów oraz przyszłych pracowników.

Jak wiadomo, nowoczesne technologie mają ogromny wpływ na branżę utrzymania czystości, poprawiając jakość usług oraz działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jednak ważne jest umiejętne połączenie korzyści płynących z nowoczesnych systemów w jedną całość, co może zapewnić tylko kompetentny pracownik.

Dzięki systemom IOT, monitoringowi i analizie danych możliwa jest optymalizacja procesów czyszczenia. Aplikacje do zarządzania nimi usprawniają organizację prac, komunikację i monitorowanie postępów. Kobotyka pozwala na wykorzystanie robotów do prostych czynności, uwalniając zasoby ludzkie do bardziej wymagających zadań. Wszystkie te harmonijnie połączone technologie, wraz z ekologicznymi rozwiązaniami, podnoszą jakość usług w branży utrzymania czystości.

Serwisy cleaningowe nieustannie się rozwijają, adaptując do nowych technologii. W końcu zależy im na tym, by sprostać oczekiwaniom klientów i wyzwaniom współczesnego świata. Warto jednak podkreślić, że kluczem do sukcesu jest odpowiednio wyszkolona kadra, potrafiąca korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań i integrować je w codziennej pracy.

Inne artykuły z tego wydania

Inwestycyjny Poznań

Jakim budynkiem będzie Andersia Silver?

Czytaj całość
Obiekty - inwestycje, case study

Eco Cleaning

Czytaj całość
Dodatek specjalny: Czystość i bezpieczeństwo sanitarne

Optymalizacja energetyczna przynosi korzyści, które wykraczają poza standardy ekologiczne

Efektywność energetyczna

Czytaj całość
ESG - energia, ekologia, CSR

Właściwy wybór

Jakim budynkiem będzie Andersia Silver?

Czytaj całość
Zarządzanie