Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.


Kieruje praktyką M&A, obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz podatków. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dotyczące transakcji, fuzji i przejęć, od badania stanu prawnego poprzez analizę aspektów podatkowych aż po negocjacje i zamknięcie transakcji. Łącząc wiedzę doradcy podatkowego i adwokata, doradza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także prawa handlowego, w tym również tworzenia i przekształcania spółek.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z codzienną działalnością podmiotów gospodarczych, jak również kwestiami podatkowymi związanymi ze szczególnymi projektami, takimi jak projekty nieruchomościowe, najem komercyjny, fuzje i przejęcia, due diligence. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi.