Najnowsze wydanie
Gospodarka obiegu zamkniętego
Najnowsze wydanie

Gospodarka obiegu zamkniętego

Poszanowanie energii

Obiekty | Nr 3/2024 (lipiec)

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to nie jedynie składnik działań proekologicznych, ale zmiana podejścia do zarządzania ekonomią i gospodarką w całości. Jak każda zmiana strukturalna budzi jednak opór i wymaga ogromnych nakładów sił i środków, by w większej skali osiągać konkretne cele. Pamiętajmy jednak, że cyrkularność zaczyna się na bardzo podstawowym poziomie, naszych własnych umysłów i decyzji, jakie codziennie podejmujemy. Nie musimy być od razu doskonali, nie musimy od razu realizować wizji totalnych, musimy jednak zacząć, aby za kilkadziesiąt lat móc powiedzieć, że zrobiłem coś prawdziwie ważnego i znaczącego. Zmieniłem się po to, by następnym pokoleniom było lepiej.

OBIEKTY ROCZNIK 2024

Obiekty Magazine
Nr 3/2024 (lipiec)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Dodatek: poszanowanie energii

Gospodarka obiegu zamkniętego


Gospodarka obiegu zamkniętego to nie jedynie składnik działań proekologicznych, ale zmiana podejścia do zarządzania ekonomią i gospodarką w całości. Jak każda zmiana strukturalna budzi jednak opór i wymaga ogromnych nakładów sił i środków, by w większej skali osiągać konkretne cele. Pamiętajmy jednak, że cyrkularność zaczyna się na bardzo podstawowym poziomie, naszych własnych umysłów i decyzji, jakie codziennie podejmujemy. Nie musimy być od razu doskonali, nie musimy od razu realizować wizji totalnych, musimy jednak zacząć, aby za kilkadziesiąt lat móc powiedzieć, że zrobiłem coś prawdziwie ważnego i znaczącego. Zmieniłem się po to, by następnym pokoleniom było lepiej.

Obiekty Magazine
Nr 3/2024 (lipiec)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Dodatek: poszanowanie energii

Gospodarka obiegu zamkniętego


Gospodarka obiegu zamkniętego to nie jedynie składnik działań proekologicznych, ale zmiana podejścia do zarządzania ekonomią i gospodarką w całości. Jak każda zmiana strukturalna budzi jednak opór i wymaga ogromnych nakładów sił i środków, by w większej skali osiągać konkretne cele. Pamiętajmy jednak, że cyrkularność zaczyna się na bardzo podstawowym poziomie, naszych własnych umysłów i decyzji, jakie codziennie podejmujemy. Nie musimy być od razu doskonali, nie musimy od razu realizować wizji totalnych, musimy jednak zacząć, aby za kilkadziesiąt lat móc powiedzieć, że zrobiłem coś prawdziwie ważnego i znaczącego. Zmieniłem się po to, by następnym pokoleniom było lepiej.

Obiekty Magazine
Nr 1/2024 (marzec)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Dodatek: Wnętrza przyszłości

Dobrostan psychiczny


Międzynarodowa Federacja na rzecz Zdrowia Psychicznego (Mental Health International – MHI): MHI koncentruje się na promowaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu, a także na zapobieganiu zaburzeniom psychicznym poprzez edukację, świadomość i zmianę polityki. Definicja dobrostanu psychicznego według MHI podkreśla zdolność jednostki do cieszenia się życiem, radzenia sobie ze stresem i osiągania równowagi emocjonalnej i psychologicznej.

OBIEKTY ROCZNIK 2023

Obiekty Magazine
Nr 5/2023 (listopad)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 4/2023 (wrzesień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 3/2023 (czerwiec)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 2/2023 (kwiecień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 1/2023 (luty)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 5/2023 (listopad)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Dodatek: Workplace

Utrata bioróżnorodności


Gdyby cały stworzony przez człowieka beton rozłożyć równomiernie na powierzchni ziemi, to na każdym jej metrze znalazłaby się płyta o rozmiarze: 30×30 cm, gruba na centymetr. Na każdym metrze, nawet na dnie oceanów… Jak podkreśla Youval Noah Harari, gdyby zważyć wszystkie żyjące zwierzęta, to spośród kręgowców najcięższy byłby człowiek, trzy razy mniej ważą wszystkie krowy, a na trzecim miejscu uplasowałaby się świnia. Antropocen – czyli era Ziemi, w której żyją ludzie – ma gigantyczny wpływ na funkcjonowanie całego życia na naszej planecie. Szacuje się, że codziennie wymiera około 25 gatunków. Tracimy bioróżnorodność. Bezpowrotnie zmniejsza się liczba gatunków żyjących obok nas, a widmo monokultury może być początkiem fizycznego końca człowieka.

Obiekty Magazine
Nr 4/2023 (wrzesień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Elektromobilność

Przekraczając granice pokoleń


2022 był być może ostatnim rokiem, w którym populacja Polski wynosiła ponad 38 milionów. Już rok później było nas niemal 200 tysięcy mniej. Według danych GUS do 2049 roku mieszkańców Polski będzie nieco ponad 34 miliony. Trendy demograficzne są nieubłagane. Podobny los czeka również inne, wysoko rozwinięte społeczeństwa, które – abstrahując od bieżącej narracji politycznej – będą musiały korzystać z zewnętrznych sił, by zachować konkurencyjność swoich gospodarek, ciągłość świadczenia usług zdrowotnych, ubezpieczeniowych, a wreszcie infrastrukturalnych. Starzejemy się, a młode, głęboko zdigitalizowane pokolenie Zalpha ma szansę zaistnieć jako łącznik pokoleń i przyczynić się do uniknięcia kosztownego konfliktu na tle ekonomicznym.

Obiekty Magazine
Nr 3/2023 (czerwiec)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Optymalizacja energetyczna w obiektach komercyjnych

Rezyliencja – dostosowując się do zmian


Zapraszamy do lektury nowego, wakacyjnego wydania Obiektów! Co dla Was przygotowaliśmy? Przede wszystkim nową szatę graficzną i nowy układ działów, to to co dla Was przygotowaliśmy. Nowy wygląd to dla nas szansa na jeszcze bardziej merytoryczne i przekrojowe podejście do realizacji tematów redakcyjnych. To również większa ekspozycja na merytorykę prezentowaną przez autorów oraz szansa na szybki przegląd tematów w wydaniu.

Obiekty Magazine
Nr 2/2023 (kwiecień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Bezpieczeństwo obiektów

Na skraju miast przyszłości


W tym wydaniu kluczową rolę odgrywa tematyka bezpieczeństwa, które – zwłaszcza w ostatnim czasie – zyskało na znaczeniu w kontekście wojny na Ukrainie. W dodatku znajdą też Państwo rozważania na temat natury systemów kontroli dostępu oraz ich roli w branży TSL. Polecamy również tekst Magdaleny Oksańskiej, która analizuje obszar kosztów service charge. Sporo uwagi poświęcamy również zagadnieniom energy managementu (temat szczególnie na czasie), w których meandry wprowadzi nas Mariusz Melerski. Z kolei o neuroróżnorodności w biurach pisze Celina Piasecka reprezentująca Business Link, zaś o rozwiązaniach audio-wideo opowiada Marta Woronowicz z A+V.

Obiekty Magazine
Nr 1/2023 (luty)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Efektywność energetyczna

Deglobalizacja


Jak deglobalizacja jako czynnik makroekonomiczni wpływa na nieruchomości? Czy Polska będzie beneficjentem zmian, jakie dokonują się na naszych oczach w w światowym ładzie oraz ekonomii? W końcu w jaki sposób nowa sytuacja wpływa na branże nieruchomości oraz jej uczestników. Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań znajdziecie w tym wydaniu. Polecamy także nasz integralny dodatek ekologiczny oraz zestawienie rekomendowanych generalnych wykonawców oraz twórców fit-out.

OBIEKTY ROCZNIK 2022

Obiekty Magazine
Nr 6/2022 (październik)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 5/2022 (październik)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 4/2022 (sierpień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 3/2022 (czerwiec)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 2/2022 (kwiecień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 1/2022 (luty)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 6/2022 (październik)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Technika obiektowa

Budowanie wartości nieruchomości


Ostatnie tegoroczne wydanie poświęcamy tematyce budowania wartości nieruchomości. Poprzez wielowymiarowe działania w obszarze inwestycji i zarządzania, podnosi się wartość obiektu nie tylko w sensie inwestycyjnym ale także w poprzez sposób jego postrzeganie w rynku. Sporo uwagi poświęcamy także tematyce poszanowania energii oraz wyzwaniom technicznym z jakimi stykają się właściciele obiektów. Ostatnie tegoroczne wydanie wzbogacamy także o zestawienie rekomendowanych dostawców FM, zawierające listę 23 czołowych graczy działających na rynku polskim.

Obiekty Magazine
Nr 5/2022 (październik)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Modernizacje i przebudowa

Retrofit od podstaw


Efektywne wykorzystanie istniejącej materiii i dostosowywanie jej do nowych potrzeb jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją dziś polskie organizacje. Czas niczym niepohamowanego wzrostu nowych projektów budowlanych wydaje się mieć swój kres, horyzont końcowy, dlatego coraz więcej inwestorów i właścicieli będzie poszukiwało możliwości adaptacji struktur już wykorzystywanych. O tym, ale także o pozytywnych przykładach modernizacji piszemy w tym wydaniu.

Obiekty Magazine
Nr 4/2022 (sierpień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Obiekt monitorowany


Obiekt bezpieczny ma dziś zdecydowanie więcej wymiarów niż jeszcze przed 3 laty. Dziś bezpieczeństwo ma szczególnie ważny wymiar bowiem, dotyczy o wiele silniej nie tylko samego biznesu najemcy i właściciela ale także, a może przede wszystkim użytkownika. Obecne wydanie poświęcamy zatem różnym wymiarom zagrożeń ale i bezpieczeństwa, które w ostatnim czasie uległy zdecydowanemu przewartościowaniu. Wyzwania przed jakimi stoją managerowie obiektów oraz ich właściciele mają szczególne znaczenie w kontekście bieżącej dzielności operacyjnej ale także strategicznych zagrożeń przed jakimi stoi cala branża.

Obiekty Magazine
Nr 3/2022 (czerwiec)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Energia i środowisko

Green deal


WYDANIE OTWARTE w 100% | Zejście z ekologicznej ścieżki w nieruchomościach komercyjnych wydaje się już praktycznie niemożliwe. Odwilż postpandemiczna z pierwszej połowy roku to czas rozważań na temat ESG, o którym mówi się praktycznie podczas każdej konferencji czy spotkania branżowego. Ekologia i zielone źródła energii na stałe wpisały się już w postępowania dużych korporacji, które coraz częściej deklarują okres, w którym chcą osiągnąć poziom zero w carbon footprint dla swoich organizacji. To wydanie poświęcamy głównie tematyce ekologii i ESG a w dodatku specjalnym znajdziecie wybór materiałów na temat obiektów produkcyjnych.

Obiekty Magazine
Nr 2/2022 (kwiecień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Workplace

BIUROWE REWOLUCJE


WYDANIE OTWARTE w 100% | Workplace jako miejsce oraz jako zjawisko biznesowe redefiniuje się na naszych oczach. Miejsce pracy z jednej strony zaczyna wracać do łask po czasie pandemicznej przerwy a z drugiej wciąż obnaża niechęć wielu pracowników do powrotu ancien regime.  Kreowanie nowych doświadczeń pracowników jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stają workplace managerowie oraz strategiczna część zarządów. Z jednej strony należy bowiem zrównoważyć potrzeby pracownika i własnej organizacji z biznesowymi  wyzwaniami przed jakimi staje dziś biznes.

 

 

Obiekty Magazine
Nr 1/2022 (luty)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Planowanie i projektowanie

TWORZĄC NOWE FUNKCJE


WYDANIE OTWARTE w 100% | Przyszłość współczesnych obiektów to z jednej strony coraz głębsza specjalizacja, a z drugiej maksymalnie szeroka
funkcjonalność, która może zaspokoić wiele różnych potrzeb. Obie strategie mają mocne i słabe strony, zwłaszcza w obliczu wzrostu niepewności biznesowej. O tym, w jaki sposób planować, budować i zarządzać dzisiejszymi obiektami rozmawiamy zarówno z właścicielami, jak i zarządcami budynków, które w ostatnim czasie przeszły spore zmiany lub wkrótce zostaną dostosowane do nowych potrzeb.

 

 

OBIEKTY ROCZNIK 2021

Obiekty Magazine
Nr 1/2021 (luty)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 2/2021 (kwiecień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 3/2021 (maj)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 4/2021 (sierpień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 5/2021 (październik)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 6/2021 (grudzień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 1/2021 (luty)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Technika i inżynieria

PRZYSZŁOŚĆ OBIEKTÓW


Mija rok od rozpoczęcia pandemii. Branża wciąż zmaga się z jej skutkami i choć wydaje się, że przyzwyczailiśmy się już do stanu zawieszenia a obiekty dostosowały się do obecnej sytuacji, to wciąż pandemia wywołuje wiele pytań i wyznacza nowe tematy do dyskusji. Między innymi o przyszłość obiektów. O to w jaki sposób będą funkcjonowały za kilkanaście lat, gdy ustanie zagrożenie epidemiczne, czy o to jak nieruchomości będą zmieniały swoje oblicze w kolejnych dekadach. Na te i inne pytania próbujemy znaleźć odpowiedź w tym wydaniu – zapraszamy!

 

 

Obiekty Magazine
Nr 2/2021 (kwiecień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Środowisko pracy

KOMFORT CZŁOWIEKA


Wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i już za kilka tygodniu cała gospodarka zostanie odmrożona. Wszystko wskazuje również na to, że tempo szczepień, a tym samym odporność populacyjna zostanie osiągnięta pod koniec drugiego lub w trzecim kwartale tego roku. Jaka będzie jednak panorama postpandemiczna? Kiedy i czy w ogóle pracownicy wrócą do biur? Jaka będzie kondycja hotelarstwa, gastronomii i handlu, które najbardziej ucierpiały podczas ostatniego roku? To wydanie poświęcone jest przede wszystkim komfortowi człowieka i środowisku pracy, które pomimo pandemii nadal są tematami odmienianymi przez wszystkie przypadki.

 

 

Obiekty Magazine
Nr 3/2021 (maj)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Energia i ekologia

ZIELONE OBIEKTY


Od efektywności energetycznej i ekologii nie ma już odwrotu. Są to dwa czynniki długofalowo wpływające na strategie zarzadzania nieruchomościami. Nowoczesne podejście do utrzymania obiektów w głównej  mierze jest dziś dyktowane “zielonym” myśleniem co ma przełożenie na właściwie każdą dziedzinę nieruchomości oraz biznesu. W tym numerze poruszamy szczególnie dużo zagadanień z obszaru poszanowania energii, przyrody oraz  zrównoważonego rozwoju

 

 

Obiekty Magazine
Nr 4/2021 (sierpień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Bezpieczeństwo w obiektach

W OBLICZU RYZYKA


Obiekt bezpieczny zyskuje dziś dodatkowe znaczenie nie tylko dla ludzi, który go użytkują ale przede wszystkim dla wszystkich organizacji chcących  bez przeszkód realizować swoje zadania podstawowe. I choć jego, znaczenie  w ostatnim czasie spadło w kontekście pracy zdalnej i rosnącej liczby zakupów online, to jednak  pamiętajmy, że prawdziwego materialnego świata nie da się przedmieść w pełni do digitaliu zatem bezpieczeństwo i odgraniczanie ryzyka zawsze będą ważnymi składnikami zarządzania i utrzymania obiektami, i  tym właśnie jest ten numer.

 

 

Obiekty Magazine
Nr 5/2021 (październik)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Construction, budowlanka i remonty

MODERNIZACJE I BUDOWA


WYDANIE OTWARTE w 100% | Modernizacje obiektów to ogromne wyzwanie, zwłaszcza, gdy mówimy o pracy na żywym organizmie. Stworzenie odpowiednich warunków do dokonania transformacji  obiektu i dostosowania go do wymogów obecnych czasów jest z jednej strony zadaniem trudnym, które wymaga solidnych podstaw biznesowych, oraz przygotowani merytorycznego ale także nieuniknionym. Dotyczy to zwłaszcza budynków, znajdujących się w centralnych lokalizacjach,  jak i obiektów należących do organizacji przechodzących gwałtowne zmiany. Przebudowy i modernizacje to zatem słowo klucz tego wydania.

 

 

Obiekty Magazine
Nr 6/2021 (grudzień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Instalacje obiektowe

TECHNOLOGIE I TECHNIKA


WYDANIE OTWARTE w 100% | Środowisko obiektów i ich utrzymania wymaga przede wszystkim kompetencji inżynierskich i profesjonalnego podejścia do zarządzania nimi. Zdolność zarządzania skomplikowanymi instalacjami wymaga przede wszystkim wiedzy ale także praktycznego doświadczenia, w ich obsłudze. Nowoczesne obiekty to także coraz częściej rozwiązania z obszaru prop- tech które choć są technologiami często nie dotyczą jedynie obszaru techniki a wykraczają daleko poza nią, otwierając zarządcom, facility managerom i real estate managerom zupełnie nowe możliwości.

 

 

OBIEKTY ROCZNIK 2020

Obiekty Magazine
Nr 1/2020 (marzec)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 2/2020 (maj)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 3/2020 (lipiec)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 4/2020 (wrzesień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 5/2020 (grudzień)

WYDANIE OTWARTE

Obiekty Magazine
Nr 1/2020 (marzec)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE | 1/2020

PROFESJONALNE USŁUGI WSPARCIA

OBIEKTY W CIENIU WIRUSA


Premierowe wydanie magazynu “Obiekty” poświęcone jest przekrojowo tematyce walki z koronawirusem, który dotknął polskie organizacje i branżę nieruchomości

Obiekty Magazine
Nr 2/2020 (maj)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE | 2/2020

WORKPLACE I ŚRODOWISKO PRACY

ZROZUMIEĆ NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ


Organizacje zaczynają rozumieć, iż będą musiały się przyzwyczaić do działania w nowych warunkach i dostosować swoje procesy do stałego zagrożenia epidemicznego.

 

 

Obiekty Magazine
Nr 3/2020 (lipiec)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE | 3/2020

Wyżej, dalej, mocniej!

ENERGIA W OBIEKTACH KOMERCYJNYCH


Budowanie efektywności energetycznej i rozwój biznesu w okresie pandemii nie są łatwe. Z tego wydania dowiesz się jak nie pozostać w tyle za innymi.

 

 

Obiekty Magazine
Nr 4/2020 (wrzesień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Ekologia i projekty środowiskowe

PODRÓŻ PO ZASOBACH ŚWIATA


Dowiedz się jak ekologia wpływa dziś na działalność deweloperów, zarządców i facility managerów. Przeczytaj wywiady z ekspertami i specjalistami z branży i zbuduj własne podejście do zarządzania obszarem wsparcia i administracji w duchu zielonej transformacji.

 

 

Obiekty Magazine
Nr 5/2020 (grudzień)

WYDANIE OTWARTE

WYDANIE OTWARTE

Bezpieczeństwo i ciągłość biznesu

LICZĄC SIĘ Z RYZYKIEM


W tym roku zdecydowanie zmieniło się podejście do obszaru zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa w wielu obiektach. To co do tej pory wydawało się odległym i jedynie możliwym incydentem, dziś nabrało bardzo realnego kształtu. Po raz pierwszy w historii bezpieczeństwo postrzegane na wielu płaszczyznach zyskało tak istotny wymiar.