Obiekty | Nr 1/2024 (Marzec)

Dobrostan psychiczny

Wnętrza przyszłości

Międzynarodowa Federacja na rzecz Zdrowia Psychicznego (Mental Health International – MHI): MHI koncentruje się na promowaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu, a także na zapobieganiu zaburzeniom psychicznym poprzez edukację, świadomość i zmianę polityki. Definicja dobrostanu psychicznego według MHI podkreśla zdolność jednostki do cieszenia się życiem, radzenia sobie ze stresem i osiągania równowagi emocjonalnej i psychologicznej.

TO WYDANIE OTWARTE W 100%

Podziel się treścią z innymi, kup dostęp do subskrypcji dla Twoich współpracowników!