Obiekty | Nr 4/2023 (wrzesień)

Przekraczając granice pokoleń

Elektromobilność

WYDANIE OTWARTE w 100% |

2022 był być może ostatnim rokiem, w którym populacja Polski wynosiła ponad 38 milionów. Już rok później było nas niemal 200 tysięcy mniej. Według danych GUS do 2049 roku mieszkańców Polski będzie nieco ponad 34 miliony. Trendy demograficzne są nieubłagane. Podobny los czeka również inne, wysoko rozwinięte społeczeństwa, które – abstrahując od bieżącej narracji politycznej – będą musiały korzystać z zewnętrznych sił, by zachować konkurencyjność swoich gospodarek, ciągłość świadczenia usług zdrowotnych, ubezpieczeniowych, a wreszcie infrastrukturalnych. Starzejemy się, a młode, głęboko zdigitalizowane pokolenie Zalpha ma szansę zaistnieć jako łącznik pokoleń i przyczynić się do uniknięcia kosztownego konfliktu na tle ekonomicznym.

 

CZYTASZ 40% MAGAZYNU

Zarejestruj się aby czytać dodatkowe 20% treści dostępnych w obecnym wydaniu magazynu “Obiekty”