Obiekty | Nr 1/2022 (luty)

Tworząc nowe funkcje

Planowanie i projektowanie

WYDANIE OTWARTE w 100% | Przyszłość współczesnych obiektów to z jednej strony coraz głębsza specjalizacja, a z drugiej maksymalnie szeroka funkcjonalność, która może zaspokoić wiele różnych potrzeb. Obie strategie mają mocne i słabe strony, zwłaszcza w obliczu wzrostu niepewności biznesowej. O tym, w jaki sposób planować, budować i zarządzać dzisiejszymi obiektami rozmawiamy zarówno z właścicielami, jak i zarządcami budynków, które w ostatnim czasie przeszły spore zmiany lub wkrótce zostaną dostosowane do nowych potrzeb.

CZYTASZ 20% MAGAZYNU

Zarejestruj się aby czytać dodatkowe 20% treści dostępnych w obecnym wydaniu magazynu “Obiekty”

CZYTAJ ZAJAWKI

POLECANYCH TEMATÓW Z TEGO NUMERU

OBIEKTY BASIC – MASZ DOSTĘP

OBIEKTY | WYWIAD

WYWIAD

Daleko poza to, co najbliższe


Nieruchomości mają duży wpływ na rachunek ekonomiczny, społeczny i ekologiczny przedsiębiorstw. Dyskusja o nich jest jednak w dalszym ciągu niedoszacowana i niedowartościowana.  Misją JLL na rynku jest wydłużenie horyzontu myślenia o nieruchomościach i uczulenie jego uczestników na to, jak wiele podjętych dzisiaj decyzji będzie miało wpływ na ich przyszłą sytuację ekonomiczną. O roli nieruchomości w organizacji przedsiębiorstw i o tym, jak osoba spoza branży postrzega zależności w niej występujące, rozmawiamy z Mateuszem Boncą, dyrektorem zarządzającym JLL w Polsce.

OBIEKTY | WYWIAD

PORADNIK

Liderzy renowacji


Regularne czyszczenie lub odnawianie elewacji jest konieczne, aby struktura budynku była utrzymywana w dobrym stanie przez wieki i nie wyglądała na opuszczoną. O tym, jak robić to w profesjonalny sposób, rozmawiamy z Florianem Gouny, dyrektorem operacyjnym w Polsce w firmie Thomann Hanry, francuskiej organizacji słynącej z renowacji obiektów zabytkowych w takich krajach, jak: Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Dania, Niemcy czy USA i Kanada.

OBIEKTY BUSINESS – ZAREJESTRUJ SIĘ

OBIEKTY | ROZMOWA

ROZMOWA

Wodór – alternatywa na rynku energetycznym


Widmo blackoutów energetycznych w pewien sposób wymusza nieustanne poszukiwanie źródła energii, które zapewni stabilność energetyczną. Jednym z rozwiązań jest magazynowanie energii wytwarzanej z OZE za pomocą wodoru. Eksperci uważają, że zrewolucjonizuje to przemysł, transport i przede wszystkim energetykę. Czy wodór stanie się paliwem przyszłości? Czy będzie w stanie zastąpić dotychczas znane źródła energii? Rozmowa z Andrzejem Rozmarynowskim, senior engineering project managerem w firmie CBRE GWS.

OBIEKTY | ANALIZA

ANALIZA

W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony


Zarządzanie bezpieczeństwem często nie jest postrzegane jako integralna część facility management, ale oddzielny, samodzielny proces. Tymczasem jest on nieodłączną częścią działalności organizacji. W związku z tym Polska Rada Facility Management we współpracy z Jackiem Grzechowiakiem, wieloletnim ekspertem z branży bezpieczeństwa, opracowała raport „W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony”, który dotyczy współczesnych wyzwań związanych z ochroną obiektów komercyjnych.

OBIEKTY PROFESSIONAL – SUBSKRYBUJ

OBIEKTY | PRZEGLĄD

PRZEGLĄD

Najciekawsze lobby w polskich biurowcach  – miniprzegląd


Strefa lobby jest odpowiedzialna za pierwsze wrażenie, jakie wywołuje w osobach odwiedzających budynek. To właśnie od tej przestrzeni zależy, czy goście danej firmy oceniają pozytywnie wnętrze danego biurowca, a tym samym i firmę, jaką odwiedzają. Dlatego postanowiliśmy zaprezentować krótki przegląd ciekawych realizacji lobby w polskich biurowcach.

OBIEKTY | RAPORT

RAPORT

Dwa składniki magazynu


O sztuce wyboru obiektu magazynowego rozmyśla każda organizacja zajmująca się handlem i dystrybucją. Pomijając mniejsze podmioty, których procesy są stosunkowo proste, wszystkie większe organizacje realizujące logistykę we własnym zakresie, poświęcają sporo wysiłku na odpowiedni dobór obiektu, który z jednej strony będzie spełniał ich bieżące oczekiwania, a z drugiej nie będzie hamował rozwoju. Dziś chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dokument branżowy autorstwa ekspertów z CBRE  – Modern Industrial Standards Poland (MISP). To ciekawe narzędzie umożliwiające zaklasyfikowanie obiektów magazynowych w ramach standardu o dwuskładnikowej formule, stworzonego we współpracy z największymi deweloperami powierzchni magazynowych w Polsce. Czy to narzędzie okaże się przydatne dla najemców poszukujących idealnego obiektu pod swoja działalność?

TE I POZOSTAŁE ARTYKUŁY
DOSTĘPNE W PEŁNEJ WERSJI

W KOLEJNYM NUMERZE

TEMAT PRZEWODNI:

BIUROWE REWOLUCJE

WORKPLACE

PREMIERA WYDANIA:

27  kwietnia 2022

OBIEKTY | PRZYSZŁOŚĆ

Odpowiadamy na pytania:

O tym, że przestrzenie biurowe i ich otoczenie będą ulegały zmianie, nie trzeba już dziś nikogo przekonywać. Zmiana sposobu pracy diametralnie wpływa na organizację i utylizację współczesnych przestrzeni biurowych. Nowe biura, tworzone według idei activity based workplace, radzą sobie z wyzwaniami ery postpandemicznej. Co jednak z biurami, które takiej rewolucji jeszcze nie przeszły? Czy mogą zapewnić użytkownikom lepszy komfort i udogodnienia niż ich “doskonalsi” konkurenci?


Kolejne wydanie magazynu “Obiekty” poświęcone będzie również tematyce specjalnej: Magazyny i logistyka.