Andrzej Rozmarynowski

Technical Senior Project Manager


Andrzej ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży związanej z utrzymaniem i eksploatacją obiektów komercyjnych, magazynowo – produkcyjnych oraz utrzymaniem ruchu w przemyśle ciężkim. Jest specjalistą w obszarach związanych z obiektowymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, ma ogromną wiedzę dotyczącą wymagań stawianym instalacjom i obiektom popartą praktyką. Posiada pełne uprawnienia w branży elektrycznej, energetycznej i gazowniczej. Autor wielu ekspertyz i audytów, w tym audytów energetycznych, Technical Due Diligence oraz tzw. „audytów zerowych” wykonywanych przy odbiorach budynków przed przekazaniem ich do użytkowania. Współtwórca patentu związanego z poprawą sprawności bloku energetycznego elektrowni zawodowej. Pasjonat wszelkich nowoczesnych technologii, w zespole pełni funkcję Lidera zespołu wdrożeniowego