Anna Niemira-Jurek

Polska Rada Centrów Handlowych


Redaktorka publikacji eksperckich, posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, analizy i wykorzystania danych oraz informacji rynkowych.