Dr inż. Anna Romańska-Zapała, adiunkt, Politechnika Krakowska


Dr inż. Anna Romańska-Zapała, adiunkt, Politechnika Krakowska

Doktor nauk technicznych, od 2001 r. prowadzi badania nad optymalizacją algorytmów sterowania w automatyce budynkowej, w tym przy wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji. Ukończyła Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej –kierunek automatyka i robotyka. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Automatyki i Informatyki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Współtworzyła Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, które stanowi unikalną bazę badawczą, pozwalającą na badania w warunkach „in-situ” nowych rozwiązań, służących do poprawy efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnym zapewnieniu założonego komfortu użytkowego