Dr inż. Anna Romańska

adiunkt, Politechnika Krakowska


Doktor nauk technicznych, od 2001 r. prowadzi badania nad optymalizacją algorytmów sterowania w automatyce budynkowej, w tym przy wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji. Ukończyła Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej – kierunek automatyka i robotyka. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Automatyki i Informatyki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Współtworzyła Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, które stanowi unikalną bazę badawczą, pozwalającą na badania w warunkach „in-situ” nowych rozwiązań, służących do poprawy efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnym zapewnieniu założonego komfortu użytkowego. Jest pomysłodawczynią powstania Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania, Laboratorium EduNet PK oraz opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Inteligentna Integracja Innowacji, które obecnie realizuje sześć interdyscyplinarnych projektów badawczych, w tym trzy granty wygrane w międzynarodowym konkursie firmy Phoenix Contact. Członek rad, stowarzyszeń i komitetów naukowych z zakresu automatyki, efektywności energetycznej i ergonomii. Autorka licznych publikacji i projektów badawczych. Kierownik badawczo-rozwojowy w trzech projektach wdrożeniowych oraz członek zespołu kluczowej kadry badawczo-rozwojowej w kolejnych sześciu projektach, w ramach których opracowywane są innowacyjne rozwiązania produktowe i procesowe dla przemysłu i budownictwa.