Anna Sabala

Key Account Director


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Od początku kariery związana ze sprzedażą i rozwojem biznesu. Od ponad 10 lat związana z branżą FM, obecnie leaderka IFM. Wulkan energii. Propagatorka doskonałości operacyjnej dla której wartością nadrzędną jest długoterminowa relacja i satysfakcja Klienta. Zawodowo rozumie korzyści i edukuje wewnętrzne i zewnętrzne środowisko branżowe w zakresie korzyści z CAFM. Autorka programów utrzymania klienta.