Anna Ważna

ekspert w zakresie badania wpływu światła na człowieka w środowisku pracy


Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów oświetleniowych. Jej zainteresowania naukowe w znacznej mierze obejmują problematykę wpływu światła na człowieka, jego zachowania oraz mechanizmy, które wpływają na występujące reakcje w środowisku pracy. Jako pierwsza w Polsce przeprowadziła badania na pracownikach biurowych w środowisku pracy, mające na celu określenie wpływu światła białego o podwyższonej emisji niebieskiego widma promieniowania widzialnego na stan afektywny, postawy wobec pracy. Jej dotychczasowe badania naukowe wzbudziły zainteresowanie na forum międzynarodowym, o czym świadczy chociażby czynne uczestnictwo w naukowych konferencjach międzynarodowych w latach 2011-2017, m.in.:  Sztokholm (Szwecja), Galveston – Teksas (USA), Eindhoven (Holandia), Elsinore (Dania),Minnesota(USA). W 2015 roku uczestniczyła w programie Early Career Researchers The 22nd International Symposium of Shiftwork and Working Time w Danii. Od 2009 roku należy do Polskiego Komitetu Oświetleniowego przy Politechnice Warszawskiej. Przeprowadzone przez nią badania mogą również zostać wykorzystane w sferze biznesowej, do której mogą wnieść nie tylko wkład w zakresie wiedzy na temat wpływu światła na człowieka w miejscu pracy, lecz także istnieje możliwość wykorzystania ich w przyszłości w procesie tworzenia przyjaznego materialnego środowiska pracy.