Anna Ważna


Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się zarządzaniem i komercjalizacją obiektów biurowo – usługowych klasy A/B. Ma także wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów oświetleniowych. Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są w zakresie wpływu światła na człowieka, jego zachowania oraz mechanizmy które regulują te zachowania w środowisku pracy. Jako pierwsza w Polsce przeprowadziła badania na pracownikach biurowych w środowisku pracy, mające na celu określenie wpływu światła białego o podwyższonej emisji niebieskiego widma promieniowania widzialnego na stan afektywny, postawy wobec pracy. Jej dotychczasowe badania naukowe wzbudziły zainteresowanie na forum międzynarodowym, o czym świadczą min. czynne uczestnictwa w naukowych konferencjach międzynarodowych w latach 2011-2017: min:  Sztokholm – Szwecja.,  Galveston – Teksas (USA), Minnesota- Minnesota (USA). W 2015 roku byłam uczestnikiem programu Early Career Researchers The 22nd International Symposium of Shiftwork and Working Time w Dani. Od 2009 roku należy do Polskiego Komitetu Oświetleniowego przy Politechnice Warszawskiej.