Bartłomiej Zagrodnik

CCIM, MRICS, WALTER HERZ


Partner zarządzający i założyciel firmy doradczej Walter Herz działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych. Firma Walter Herz od 8 lat zapewnia strategiczne doradztwo najemcom, inwestorom i właścicielom nieruchomości. Firma zdobyła statuetkę od CIJ Awards jako wschodząca gwiazda nieruchomości komercyjnych, kolejny rok została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu oraz dwukrotnie okrzyknięta Brylantem Polskiej Gospodarki w konkursie Gepardy Biznesu. Firma Walter Herz jest wymieniana w rankingach najlepszych firm doradczych w Polsce. W 2016 r. Bartłomiej Zagrodnik założył pierwszą w Polsce Akademię Najemcy – cykl szkoleń dla najemców. Bartłomiej Zagrodnik ukończył studia magisterskie na kierunku Master in International Business and Management na Bradford University oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ma tytuł CCIM i jest członkiem RICS Królewskiego Stowarzyszenie Dyplomowanych Rzeczoznawców.