Błażej Woskresiński

Senior Project Consultant, Arcadis


Błażej Woskresiński – Senior Project Consultant, specjalista w zakresie instalacji HVAC z doświadczeniem projektowym i wykonawczym.

W Arcadis zdobył doświadczenie w przeprowadzaniu audytów TDD (Technical Due Dilligence) dla wielu budynków biurowych, magazynowych i obiektów handlowych. Prowadzi nadzory inwestorskie dla realizowanych inwestycji oraz zarządza projektami z zakresu instalacji HVAC.