Dr inż. Marcin Gawroński

PREZES ZARZĄDU FUNDACJA MIASTA PRZYSZŁOŚCI


Jest prezesem zarządu Fundacji Miasta Przyszłości, dyrektorem Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Consulting oraz członkiem zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego. Jest praktykiem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży budownictwa zrównoważonego. Ma licencję międzynarodowych systemów certyfikacji BREEAM i LEED, jest także autorem kilku publikacji z obszarów związanych z budownictwem ekologicznym. Działa z pasją według idei, w które wierzy. We współpracy z zaangażowanymi ludźmi sięga po ciekawe pomysły i realizuje je.