KAROLINA DUDEK

POLSKI INSTYTUT ŚRODOWISKA PRACY


Ekspert zajmująca się tworzeniem strategii środowiska pracy, praktyk z doświadczeniem w branży nieruchomości i fit out. Pracuje w Forbis Group. Jest prezesem Polskiego Instytutu Środowiska Pracy i adiunktem w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.