Ferdynand Waliszewski

Dyrektor Dywizji Utrzymania Infrastruktury, członek zarządu FBSerwis SA


Odpowiada za dywizję utrzymania infrastruktury, realizującą kontrakty związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontami infrastruktury drogowej, obsługą techniczną budynków oraz oświetleniem ulicznym.
Karierę zawodową rozwijał m.in. w NCC Roads Polska Sp. z o.o., EUROVIA Polska S.A. oraz w TORPOL S.A. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku budownictwo o specjalności budowa i eksploatacja autostrad. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie w Rennes we Francji i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ma uprawnienia budowlane i jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.