Gabriela Procyk

EKSPERTKA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA W SGS POLSKA


Gabriela Procyk jest ekspertką ds. ochrony środowiska w SGS Polska. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży ochrony środowiska ze specjalizacją w obszarze modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, w tym również substancji złowonnych.

Autorka wniosków o pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz współautorka raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć oraz wniosków o pozwolenia zintegrowane, szczególnie w zakresie oddziaływania instalacji na jakość powietrza. Jest audytorką wiodącą EU ETS i ekspertką w zakresie GHG oraz śladu węglowego (CF).