GRZEGORZ GAŁKA

Prezes Zarządu FM SOLUTIONS


Inżynier Elektrotechnik, Magister Zarządzania, dyplomowany Facility Manager, od 15 lat związany z obsługą i utrzymaniem nieruchomości .

2005 rok początek zdobywania cennych doświadczeń w branży automotive w międzynarodowej firmie, jako specjalista i inżynier. Od 2011 rok kierownik techniczny na jednym z pierwszych budynków biurowych klasy A w Krakowie, 2014 rok awans na dyrektora operacyjnego, rok 2016 awans na Prezesa i start szybkiego wprowadzania na rynek FM nowej spółki. Obecnie zarządza kadrą wielu specjalistów, inżynierów we wszystkich dziedzinach utrzymania nieruchomości, aktywnie prowadzi i wdraża wiele ciekawych nowatorskich projektów służących usprawnieniu obsługi nieruchomości.