Grzegorz Cieślak

Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej


Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Wcześniej członek rady programowej Centrum Badań nad Terroryzmem oraz Instytutu Analiz Informacji tej samej uczelni. Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach infrastruktury krytycznej, transportowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz samorządu. Doświadczony specjalista w zakresie wdrożeń implikacji Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Autor projektów (NIE)BEZPIECZNA PRZESYŁKA, „Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych”, „Placówki edukacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych”, „B.O.S.S.”, „Alert” i wielu innych. Autor modelu zintegrowanego polityki bezpieczeństwa wraz z modelem funkcjonalnym IT oraz koncepcji ochrony obiektów sieciowych.