Grzegorz Kiełpsz

Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich


 

Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jeden z założycieli Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku polskim, notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od chwili powstania Dom Development S.A. w 1996 roku aktywnie zarządza procesem deweloperskim – do 2003 roku jako Członek Zarządu, następnie jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Generalny, od 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu w czerwcu 2013 roku, był Członkiem Rady Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów współorganizowanych przez PZFD oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilku lat rozwija równolegle działalność deweloperską w segmencie turystyczno-hotelowym i uzdrowiskowym. Interesuje się aspektami CSR w biznesie. Jest fundatorem Fundacji Inicjatyw Aktywnych „GoSilver” zajmującą się aktywizacją seniorów i integracją międzypokoleniową.