bio_Irena Bajerska

architekt krajobrazu


Irena Bajerska jest absolwentką Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni SGGW w Warszawie. Po studiach pracowała w biurze Miastoprojekt Warszawa, które było w owym czasie prawdziwą kuźnią młodych architektów. Prowadziła autorską pracownię Architektury Krajobrazu “Park”, zajmującą się projektowaniem ogrodów, parków, terenów sportowych, dziecięcych, planowaniem przestrzennym terenów zieleni, wykonywaniem ekspertyz, a także wykonawstwem, prowadzeniem nadzoru, inwentaryzacją zieleni. Wykładała architekturę krajobrazu na Politechnice Warszawskiej w Pracowni Architektury w Krajobrazie, której była współzałożycielką. Jej autorstwa są m.in.: ogród przy siedzibie Radcy Handlowego w Brukseli, projekt zagospodarowania terenu zieleni i mała architektura Biblioteki Uniwersyteckiej i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Ogród Zabaw Dziecięcych na Ursynowie Pn. w Warszawie, Ogród Roślin Tatrzańskich w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie, kompleksowy projekt Cmentarza Południowego w Warszawie. Lubiła też projektować ogrody przydomowe.