Izabela Marciniak

dyrektor Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu


Urodzona 29 stycznia 1970 roku w Kole. W 1993 roku zdobyła tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, następnie w 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w 2012 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania  w zakresie Zarządzania Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ponadto w 2017 roku ukończyła Studia Podyplomowe  Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Aral Polska sp. z o.o. Aktualnie od 15 lat skutecznie zarządza podmiotami leczniczymi w Polsce. Do jej osiągnięć zawodowych należy przede wszystkim oddłużenie szpitali w Puszczykowie i Kowanówku oraz wybudowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Puszczykowie. W 2014 roku jako Prezes Zarządu „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. prowadziła proces inwestycyjny, który  zapoczątkował budowę szpitala pediatrycznego w Poznaniu. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu spółki z należytą starannością kontynuuje pracę nad zakończeniem procesu inwestycyjnego. W 2015 roku Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wyróżniło  ją godnością Lidera Pracy Organicznej i przyznało Statuetkę Honorowego Hipolita.