Jacek Grzechowiak

RiskResponse


Doświadczony menedżer spraw korporacyjnych/ryzyka/audytu wewnętrznego/bezpieczeństwa z gruntownym doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ok. 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in. Avon, Celsa).

Ma gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami. Jest audytorem wewnętrznym AOE, ISO 9001, TAPA FSR, ma uprawnienia oficera ochrony obiektu portowego (ISPS). W dotychczas realizowanych projektach zajmował się także ochroną informacji, w tym również niejawnych, posiada poświadczenie bezpieczeństwa – krajowe Tajne oraz międzynarodowe Poufne (NATO, UE, ESA).

Ukończył podyplomowe studia bezpieczeństwa europejskiego, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistyczny kurs w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz liczne szkolenia zagraniczne.

Ciekawsze projekty:

Zabezpieczenie imprezy okolicznościowej z udziałem krajowych i zagranicznych osób C-level, osób o statusie VIP oraz krajowych polityków chronionych na podstawie odrębnych przepisów, wewnątrz magazynu wyrobów gotowych dużego zakładu produkcyjnego.
Ochrona miejsc pobytu sportowców podczas EURO 2012.
Audyt sieciowy dużego operatora logistycznego, a następnie stworzenie i wdrożenie koncepcji działu ochrony.
W ramach działalności non profit aktywnie uczestniczy w pracach w Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz innych organizacji.
Jego specjalnością są audyty bezpieczeństwa oraz analiza podatności organizacji biznesowych na zagrożenia nietypowe (w tym hybrydowe). Aktualnie w ramach własnej działalności Risk Response wspiera kilka organizacji zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kontraktowym, jak i zarządzania bezpieczeństwem.