Jan Woźniak

prezes zarządu ENGIE Services


Ukończył fizykę na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie pracował na Wydziale Budownictwa Politechniki Łódzkiej, gdzie zajmował się pracą naukową w zakresie fizyki budowli współpracując z Strathclyde University przy komputerowym  modelowaniu zagadnień energetycznych w budynkach. Doktoryzował się z zagadnień modelowania matematycznego pola temperatury. Pracował między innymi w pierwszej polskiej prywatnej firmie ESCO, a także był dyrektorem generalnym w SINERG Polska firmie należącej do Caisse des Depots, będącej inwestorem trzeciej strony w projektach energetycznych. Z grupą ENGIE jest związany od 2002 roku na początku odpowiadając za działalność facility management, od roku 2014 także za działalności instalacyjną i ciepłowniczą. Równolegle pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego grupy ENGIE w Polsce.