Jerzy Zalega

prezes Zarządu


Od 1992 wiceprezes, a od 1995 prezes zarządu Pekao Trading Corporation-Polska Sp. z o.o. do czasu połączenia spółki z PZN-em w 1999 roku.

Od 1999 Prezes Zarządu PZN Sp. z o.o . W 2001 roku w wyniku management buyout,wraz z szeroką grupą menedżerów firmy, stał się współwłaścicielem Spółki.

Spółka na przełomie wieków z klasycznej firmy inwestującej w obiekty biurowe swojej spółki – matki  i zarządzającej nimi przekształciła się w istotny podmiot, obsługujący komercyjne nieruchomości wielu ogólnopolskich firm.

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku dostosował  model biznesowy Spółki i jej systemy informatyczne do zmieniających się dynamicznie oczekiwań rynku. Celem było  spełnienie  jakościowych oczekiwań Klientów, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów realizacji usług.

Zarząd pod jego kierownictwem poszukiwał też innych źródeł przychodów, rozwijając poza mocnym pionem technicznej obsługi nieruchomości komercyjnych eksperckie  usługi w zakresie wycen nieruchomości  i  nadzoru realizacji inwestycji kredytowanych przez banki. Trzecim filarem biznesowym Spółki stał się pion zarządzania nieruchomościami oferujący klientom opiekę nad nieruchomościami komercyjnymi.

W 2016 roku, w wieku 67 lat, zrezygnował ze stanowiska i doprowadził do  przejęcia kierowania Spółką przez syna – Andrzeja Zalegę. Była to modelowo i bezwstrząsowo przeprowadzona sukcesja, która umożliwiła firmie płynne i dynamiczne podjęcie rynkowych wyzwań. Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej PZN Sp. z o.o.

Politolog – absolwent Wydziału  Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto ukończył dwuletnie Podyplomowe Studium Bankowość i Pieniądze na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.