Katarzyna Błaszkiewicz

Dyrektor ds. rozwoju biznesu w PZN Sp.z o.o.


Dyrektor ds. rozwoju biznesu w PZN Sp.z o.o., ogólnopolskiej firmy dostarczającej usługi facility managementu, property managementu oraz wyceny nieruchomości i monitoring inwestycji dla wielu wiodących firm w kraju.

Jest odpowiedzialna za procesy biznesowe mające na celu rozwój firmy, portfolio usług, pozyskanie nowych klientów oraz poszerzenie współpracy z obecnymi klientami. Działając od 2019r. na rzecz PZN, przyczyniła się do umocnienie i wzrostu rozpoznawalności marki, pozyskała wielu ogólnopolskich klientów, co przyczyniło się do zwiększenia obrotów spółki.

Dodatkowo aktywnie pracuje na rzecz branży, opracowując razem z innymi członkami Polskiej Rady Facility Management standardy funkcjonowania usług FM w Polsce oraz aktywnie współpracuje z Polską Radą Centrów Handlowych. Jest członkiem Rady Programowej konkursu Top Women in Real Estate w którym nagradzane są kobiety odnoszące sukcesy w branży.

Absolwentka studiów zarządzania i marketingu na Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych dla menedżerów sprzedaży na Akademii Leona Koźmińskiego.