Katarzyna Gajewska-Kulma

Workplace Strategy Manager, Senior Architect


Architekta zarządzająca działem strategii środowiska pracy Workplace. Jest absolwentką Wydziału Architektury PW oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła innowacyjne badania nad modelami środowiska pracy na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Na podstawie tych badań współtworzyła budynek Centrum Laboratorium TECH-SAFE-BIO. Potrafi bezbłędnie wsłuchiwać się w potrzeby użytkowników, rozumie, jak dziś pracujemy i skutecznie przekłada tę wiedzę na wytyczne projektowania przestrzeni pracy. Doświadczona w wywiadach i warsztatach badawczych, prowadzeniu procesu projektowego oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach biznesowych. Prowadziła kilkanaście projektów badawczych i ewaluacyjnych dla międzynarodowych klientów.