Katarzyna Słabowska

Dyrektor Departamentu Logistyki w Żabka Polska


Od września 2015 r. pełni stanowisko dyrektora Departamentu Logistyki w Żabka Polska. Odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw sieci convenience (ponad 7100 sklepów Żabka), w tym za zarządzanie zapasami, transportem i logistyką magazynową w 7 centrach logistycznych.

Swoje doświadczenie w zarządzaniu łańcuchami dostaw zdobywała w firmie ACP Pharma S.A. (obecnie Grupa Neuca), gdzie kolejno zajmowała stanowiska kontrolera finansowego ds. Logistyki, dyrektora Logistyki i dyrektora Łańcucha Dostaw.

Karierę zawodową rozpoczynała w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o., realizując przez blisko 6 lat projekty m.in. z zakresu audytów sprawozdań finansowych.

Ma uprawnienia biegłego rewidenta i jest członkiem ACCA oraz Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki. Absolwentka kierunku finanse i bankowość oraz Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.