Katarzyna Sobótka-Demianowska

Head of Business, InnoEnergy 


Menedżerka z bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym m.in. za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE czy rozwój rynku elektromobilności w globalnym koncernie z branży elektroenergetycznej.
Odpowiadała za realizację projektów badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie energetyki, zarówno po stronie tworzenia wytycznych, jak i ich implementacji. Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji projektów w ramach Programu Horyzont 2020.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także laureatka nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy, Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU oraz Swedish Inistitute. Pasjonatka nowych technologii, w tym w szczególności samochodów elektrycznych.