Krystyna Helińska

PREZES ZARZĄDU OKIN FACILITY POLSKA


Krystyna Helińska ma ponad 17-letnie doświadczenie w obszarze facility management, zarządzania oraz administracji przedsiębiorstwami. Z branżą FM związana początkowo na stanowisku operations managera, później w roli country managera, współpracując ze skandynawskim liderem branży FM. Od 2015 r., jako dyrektor generalny, wiceprezes, a od 5 lat prezes zarządu, odpowiedzialna za działalność spółki Okin Facility Polska. Współpomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka Polskiej Rady Facility Management, stowarzyszenia zrzeszającego najważniejszych graczy na polskim rynku usług FM. Autorka wielu publikacji w branżowym czasopiśmie „Real Estate Manager” (wcześniej „Facility Manager”) oraz w magazynie „Obiekty”. Prelegentka, uczestniczka paneli podczas konferencji branżowych. Jedyna w branży kobieta na takim stanowisku, łagodząca obyczaje męskiej części środowiska FM. Zorientowana na wdrażanie rozwiązań IOT i nowych technologii w codziennej działalności firmy. Oferując je klientom, stawia na optymalizację kosztową i operacyjną dostarczanych klientom rozwiązań. Jak mówi, sukces w branży facility management to wynikowa jakości świadczonych dla klientów usług.