Krzysztof Bartuszek

Prezes Zarządu Securitas w Polsce / Dyrektor Zarządzający


Dysponuje szeroką wiedzą operacyjną z zakresu szeroko rozumianego security, nowych technologii, usług wyspecjalizowanej ochrony fizycznej oraz monitoringu. Z branżą security związany od 1997 roku. Początkowo związany ze sprzedażą i obsługą Klienta. Karierę w Securitas rozpoczął w roku 2001 od stanowiska Menedżera ds. Kluczowych Klientów. W kolejnych latach jako Menedżer Regionalny zarządzał grupą produktów dedykowanych dla klientów detalicznych, Od roku 2005 – Dyrektor ds. Rozwoju odpowiedzialny za wdrożenie nowych strategii produktowych, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa oraz rozwój segmentu klientów kluczowych. Dodatkowo w okresie 2008-2012 pełnił obowiązki Dyrektora Krajowego Patroli. Stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Grupie Securitas w Polsce objął w 2014 roku, przejmując odpowiedzialność za inicjowanie i wdrażanie nowych projektów, marketing, komunikację, koordynację strategicznych kontraktów oraz jako Rzecznik Prasowy firmy za kontakty z mediami. Członek SEGAD (Securitas European & Global Accounts Departament) odpowiedzialny za koordynację kontraktów międzynarodowych na terenie Polski. Funkcję Prezesa Zarządu w Spółkach Securitas w Polsce objął pod koniec 2015 roku. Bierze czynny udział w projektach strategicznych i przyszłościowych Koncernu