Mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (kierunek Budownictwo – tytuł inżyniera) oraz Wydziału Budowy Maszyn (kierunek Zarządzanie i inżynieria Produkcji – tytuł magistra). Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oraz wiele specjalistycznych kursów z dziedziny kierowania i zarządzenia procesami budowlanymi.

Od blisko 20 lat bierze czynny udział w realizacji inwestycji budowlanych zarówno od strony Generalnego Wykonawcy, jak i Inwestora. Posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń od 2006 roku). Na swoim koncie posiada nadzory nad realizacją obiektów budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu Projektowego powołanego przez Inwestora dla realizacji inwestycji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.