dr inż. Krzysztof Starzyk


Ekspert w zakresie śladu węglowego, zrównoważonego budownictwa, bilansowania gazów cieplarnianych, obliczania śladu węglowego i redukcji emisji GHG w środowisku przemysłowym. Doktor nauk technicznych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Wydziału Zarządzania AGH Kraków. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, biegły sądowy z zakresu kopalń odkrywkowych, maszyn i urządzeń w przemyśle wydobywczym, budownictwa ogólnego, ochrony środowiska oraz BHP. Członek Rady Programowej największej w środkowej Europie Konferencji DNI BETONU 2021 Stowarzyszenia Producentów Cementu w Polsce.