Krzysztof Wielgus

Prezes Zarządu i założyciel ZIDA Sp. z o.o. 


Członek i wykładowca Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” – NOT. Członek Stowarzyszenia DAFA zaangażowany w prace grupy merytorycznej „Dachy Zielone”. Współautor polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych.”, autor publikacji branżowych, konsultant. Z branżą dachów zielonych związany zawodowo od blisko 10 lat.