Krzysztof Zieliński,

dyrektor operacyjny Działu Cleaning Dussmann Polska


 

Magister zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wykładowca AGH – Wydział Zarządzania – studia podyplomowe zarządzanie inteligentnym budynkiem FM, specjalista w branży usług utrzymania czystości obiektów.

Z branżą FM związany od 1997 r. W firmie Dussmann Polska od 11 lat pełni funkcję dyrektora operacyjnego działu cleaning i odpowiada m.in. za uruchamianie nowych projektów, nadzór nad istniejącymi kontraktami, aktywne wsparcie sprzedaży, szkolenia w zakresie technik i technologii sprzątania, audyty wewnętrzne oraz opracowanie i wdrażanie nowych systemów i procedur podnoszących wydajność i jakość usług.

Krzysztof Zieliński, dyrektor operacyjny Działu Cleaning Dussmann Polska