Łukasz Grzywacz

Sustainability & ESG Leader, JLL.


Posiada ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze inwestycji w zakresie nowoczesnych technologii mechanicznych i elektrycznych, HVAC, Energii Odnawialnej, będąc odpowiedzialnym m.in. za fazę projektową, realizacyjną i doradztwo. Ekspert w zarządzaniu projektami w zakresie certyfikacji BREEAM, LEED, WELL, certyfikacji energetycznej budynków (EPC), Białych Certyfikatów Energetycznych, Efektywności Energetycznej, Energii Odnawialnej, ESCO. Doświadczony specjalista w projektowaniu zielonych budynków i o niskim zużyciu energii. Uprawniony jest m.in. do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i Cambridge Institute for Sustainability Leadership.