Maciej Król

P.O. DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO BUSINESS LINK


Dołączył do zespołu Business Link w styczniu 2018 roku, gdzie pełni obecnie funkcję Dyrektora Zarządzającego. Odpowiada za strategię biznesową, rozwój produktu, standaryzację usługi i zarządzanie zespołem specjalistów rynku nieruchomości. Maciej ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze IT, marketingu korporacyjnego, doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości, optymalizacji procesów biznesowych oraz restrukturyzacji. Odpowiadał za tworzenie i koordynację m.in. zespołów asset managementu, leasingu i project managementu. W trakcie swojej kariery był także partnerem i dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału międzynarodowej sieci doradców rynku nieruchomości GVA Worldwide oraz członkiem zarządu dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości odpowiadając za restrukturyzację portfela i finansowania. Uzyskał tytuł członkowski RoyalInstitution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Urban Land Insitute