Mariusz Radoszewski

ekspert w dziedzinie nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej


Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Politechnika Bydgoska) w Bydgoszczy.

Odpowiada za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla projektantów,

rzeczoznawców oraz instalatorów z zakresu wymagań, projektowania, budowy i konserwacji

systemów sygnalizacji pożarowej w oparciu o aktualne normy i przepisy, ze wskazaniem

sytuacji skomplikowanych i problemowych. Konsultant i wykładowca podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji nt. elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Wielokrotny prelegent podczas – Ogólnopolskich Warsztatów „Sygnalizacja i Automatyka

Pożarowa SAP” – największej branżowej imprezy w Polsce. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej w kontaktach ze wydziałami kontrolno-rozpoznawczymi Państwowej Straży Pożarnej. Autor i współautor projektów, analiz oraz ekspertyz technicznych dla zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wielu skomplikowanych obiektów.