Mateusz Siwiaszczyk

Dyrektor Sprzedaży Krajowej w Mikomax Smart Office


Mateusz Siwiaszczyk posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży wyposażenia powierzchni
biurowych. W firmie Mikomax Smart Office jest odpowiedzialny za realizację strategii i rozwój
sprzedaży krajowej. Jako Dyrektor sprzedaży krajowej odpowiada za realizację strategicznych
projektów na terenie Polski. Kieruje zespołem sprzedażowym, który reprezentuje centralę firmy w
projektach dla kluczowych klientów. Od lat współpracuje z architektami, agentami nieruchomości i
deweloperami w całym procesie inwestycji.

Mateusz Siwiaszczyk has over 10 years of experience in the office space equipment industry. At
Mikomax Smart Office, he is responsible for the implementation of the strategy and the
development of domestic sales. As the Domestic Sales Director, he is responsible for the
implementation of strategic projects in Poland. He manages the sales team that represents the
company's headquarters in projects for key clients. For years, he has been cooperating with
architects, real estate agents and developers throughout the entire investment process.