Mirosław Czarnik

Prezes GPP Business Park S.A.


Ukończył studia Master of Business Administration Akademii Ekonomicznej w Krakowie i University
Teesside w Wielkiej Brytanii. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi i projektami. Jako Prezes Zarządu GPP Business Park S.A., Mirosław Czarnik propaguje idee
budownictwa zrównoważonego. Realizowany od 2005 roku projekt GPP rozpoczął proces przemiany
terenów poprzemysłowych znajdujących się na granicy miast Katowice, Siemianowice Śląskie w
nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny
zgodny z nurtem pro środowiskowym. GPP Business Park to zespół energooszczędnych biurowców
klasy A, w których po praz pierwszy w komercyjnym budownictwie, wykorzystano system
trigeneracji. W zrealizowanych projektach zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań i systemów,
dzięki czemu zużycie energii oraz koszty mediów udało się obniżyć o ponad połowę. Co ciekawe,
niższe koszty utrzymania idą tu w parze z wysokim komfortem pracy. Budynki kompleksu noszą
nazwy od nazwisk śląskich noblistów: Marii Goeppert-Mayer, Otto Sterna, Kurta Aldera i Konrada
Blocha. Budynek biurowy Goeppert-Mayer jako pierwszy w Polsce uzyskał Certyfikat BREEAM na
najwyższym poziomie „Outstanding”. Budynek biurowy Bloch jest jednym w Polsce biurowcem plus
energetycznym w obszarze ogrzewania, wentylacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, co
oznacza, że wytwarza więcej energii niż wynosi jego zapotrzebowanie. W 2020 roku rozpoczęła
budowę kolejnego energooszczędnego kompleksu biurowego: ECO City Katowice. Grupa GPP jest w
trakcie realizacji pierwszego na taką skalę w Katowicach energooszczędnego budynku z mieszkaniami
na wynajem. Już w IV kwartale 2021 roku będzie można zamieszkać w centrum Katowic w mieszkaniu
wynajętym od Share Home Silesia.