Norbert Bartkowiak

prezes Ela-compil


Absolwent wydziału automatyki Politechniki Poznańskiej oraz podyplomowych studiów Fizyczna i Techniczna Ochrona Mienia w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 30 lat zajmuje się tematyką technicznej ochrony mienia i zarządzania bezpieczeństwem. Autor wielu publikacji z dziedziny technicznych środków ochrony mienia oraz zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem. Członek rady redakcyjnej kwartalnika Ochrona Przeciwpożarowa. Rzeczoznawca izby rzeczoznawców SITP. Wieloletni wykładowca w ośrodku szkoleniowym PISA, odznaczony na wniosek Izby Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Założyciel i prezes Ela-compil – spółki zajmującej się od 30 lat systemami zarządzania budynkiem oraz sterowaniem urządzeniami przeciwpożarowymi.